BOZP u podnikatele bez zaměstnanců – OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ, živnostník), jsou vaše povinnosti v oblasti BOZP jednodušší, než u zaměstnavatelů. Přesto ale existuje spousta věcí, které si musíte pohlídat.

 

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci OSVČ

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) je neoddělitelnou součástí vašeho podnikání. Jako OSVČ zodpovídáte se totiž jen sami sobě a nepříjemný pracovní úraz či podceňování BOZP vám může způsobit i ekonomické potíže.

Povinnosti OSVČ z hlediska BOZP

Prevence rizik

Vyhodnotit možná rizika a najít opatření která by je minimalizovala (např. práce s chemickými látkami třeba i úklidové prostředky, doprava, práce na strojním zařízení, práce s ručním i elektrickým nářadím aj.).

Odborná a zdravotní způsobilost

Již při vydání živnostenského oprávnění musíte dokládat u některých - zejména vázaných - živností, že máte požadovanou odbornost případně i zdravotní způsobilost (např. profesionální řidiči, taxikáři, práce ve výšce, řízení vysokozdvižných vozíků aj.).

Bezpečné pracovní prostředí

Zajistit bezpečné prostředí i pro všechny osoby, které se zdržují na vašem pracovišti (např. účetní nebude mít vážný problém tuto podmínku dodržet, ale pokud máte malou truhlářskou dílničku, tam už je potřeba pečlivě zajistit, aby se tam nikdo nezranil).

Návody a provozní dokumentace

Seznámit se s návody výrobců a provozní dokumentací k používaným strojům a zařízením, jak se zařízením pracovat, a kdy je kontrolovat.

Kontroly a revize technického zařízení

Provádět kontroly a revize technického zařízení, se kterými pracujete (např. výrobní stroje a zařízení, nářadí, dopravní prostředky aj.), a mít všechny tyto doklady a dokumentaci uložené.

Školení BOZP

Pokud je pro vaši práci důležité školení, je nutné mít doklady o proškolení nebo zaškolení (např. opakovaná školení řidičů, práce ve výšce, práce se stavebními stroji aj.).

Ochrana zdraví

Poskytnutí první pomoci – vybavená lékárnička podle vyhodnocených rizik a nebezpečí možného zranění (např. práce s PC je míň riziková než práce s ostrými nástroji, nebo elektrickým zařízením aj.).

Koordinace pracovních činností a spolupráce na pracovišti

Pokud plníte úkoly na pracovištích, kde je dva nebo více pracovníků (podnikatelů - živnostníků aj.) musíte vzájemně spolupracovat, sdělovat si navzájem možná rizika, která z vaší práce plynou (nejlépe písemně) a zajistit, aby se nezranily ostatní osoby (např. práce na stavbách, kde je více dodavatelů).

 

Seznam povinností OSVČ pro vás

E-book s kompletním seznamem povinností OSVČ

Na 10 stranách je zachycen seznam všech zákonných povinností podnikatele OSVČ, se kterými se během svého podnikání setká.

Jen za 150 Kč vč. DPH

povinnosti titulka

Stáhnout e-book

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.