BOZP u podnikatele bez zaměstnanců – OSVČ

Pokud podnikáte jako osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ, živnostník), jsou vaše povinnosti v oblasti BOZP jednodušší, než u zaměstnavatelů. Přesto ale existuje spousta věcí, které si musíte pohlídat.

 

Alkoholické nápoje

Nepožívat při práci alkoholické nápoje a jiné omamné prostředky.

Pracovní podmínky

Dbát na ergonomii pracoviště, pracovní podmínky (např. práce u PC nebo šicího stroje, správné osvětlení, výška židle, stolu aj.).

Bezpečnostní značení na pracovišti

Vylepit bezpečnostní tabulky, pokud to vyžaduje vaše pracovní prostředí a bezpečnost (např. zákazy kouření, zákazy vstupu, nařídit používání osobních ochranných pracovních pomůcek aj.).

Osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP)

OOPP se přidělují podle vyhodnocení rizik a povahy vaší práce (např. pracovní obuv, ochranné přilby, rukavice, reflexní vesta v autech, které používáte pro podnikání aj.).

Bezpečnostní přestávky

Bezpečnostní přestávky v práci zejména u těchto pracovních činností, např. práce venku velká zima, velké teplo, práce s motorovou pilou, křovinořezem, řízení dopravních prostředků – silničních vozidel).

Požární ochrana

Například vybavení pracoviště protipožárními přístroji, pravidelné kontroly PO aj.

Vedení dokumentace k zajištění BOZP a požární ochrany

Pár rad k BOZP v OSVČ na závěr

  • a href="/Bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci/co-delat-pri-pracovnim-urazu.html" target="_blank">Pracovní úraz se vám jako OSVČ neuznává, proto se pojistěte pro úraz nebo delší pracovní neschopnost způsobenou úrazem při práci samostatně u komerční pojišťovny.
  • Náklady spojené se zajištěním BOZP jsou nákladovou položkou ve vašem účetnictví.

Základní právní předpisy, který zaměstnavateli povinnosti v oblasti BOZP ukládají

  • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP
  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů
  • Zákon č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů (§ 31, odst. 21 )

Zdroj: V článku byly použity informace ze serveru BOZPinfo.cz a BZP.cz.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.