Čím se řídí evakuace zaměstnanců v případě nebezpečí?

Netušíte, jaké jsou povinnosti zaměstnavatele v oblasti BOZP vztahující se k evakuaci při mimořádných událostech (požáry, havárie aj.) Vše naleznete v ustanovení § 102 odst. 6 zákoníku práce č. 262/2006 Sb. nebo si můžete přečíst následující článek.

Evakuace zaměstnanců v případě nebezpečí

Co říká o evakuaci zákoník práce

Podle zákona č. 262/2006 Sb. (zákoník práce) platí, že zaměstnavatel přijímá opatření pro případ zdolávání mimořádných událostí, jako jsou havárie, požáry a povodně, jiná vážná nebezpečí a evakuace zaměstnanců včetně pokynů k zastavení práce a k okamžitému opuštění pracoviště a odchodu do bezpečí. Při poskytování první pomoci spolupracuje se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči.

Zaměstnavatel je povinen zajistit a určit podle druhu činnosti a velikosti pracoviště potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců. Zaměstnavatel zajistí ve spolupráci se zařízením poskytujícím pracovnělékařskou péči jejich vyškolení a vybavení v rozsahu odpovídajícím rizikům vyskytujícím se na pracovišti.

Prevence rizik

Přijetí opatření pro případ mimořádných událostí je součástí prevence rizik, kterou musí každý zaměstnavatel (tedy i zaměstnavatel, jehož zaměstnanci pracují výhradně v kancelářských prostorách) provádět soustavně.

Vzhledem k tomu, že v těchto případech se zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci prolíná s protipožární ochranou a s poskytnutím první pomoci, je uloženo zaměstnavateli, aby zajistil potřebný počet zaměstnanců, kteří organizují poskytnutí první pomoci, zajišťují přivolání zejména zdravotnické záchranné služby, Hasičského záchranného sboru České republiky a Policie České republiky a organizují evakuaci zaměstnanců.

Přitom se samozřejmě musí vycházet z potřeb jednoho každého zaměstnavatele a hlavně z toho, v jakých prostorách zaměstnavatel má svá pracoviště. V každém případě by měl v těchto otázkách spolupracovat s majitelem nebo správcem objektu, v kterém má např. své kancelářské prostory pronajaty apod. a hlavně s lékařem závodní preventivní péče.

Mimořádná opatření

Ve své podstatě to není jen otázka vlastní evakuace zaměstnanců, ale to je celý komplex opatření ke zdolávání mimořádných opatření

To souvisí např. s:

  • s umístěním bezpečnostních značek (viz ustanovení § 6 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci),
  • s vybavením pracoviště prostředky první pomoci (viz ustanovení § 2 zákona č. 309/2006 Sb. a část 8 přílohy nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí)

 

Také se toho týká i právní úprava sanitárních zařízení (to se ale netýká pracovišť kancelářské typu) je obsažena v nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: BOZPinfo.cz

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.