Co dělat při pracovním úrazu

Článek popisuje, jaké kroky je nutné podniknout, pokud se stane na pracovišti úraz. Důležité jsou informace o tom, kde máte pracovní úraz nahlásit, jak jej zdokumentovat a jak postupovat.

E. Evidovat pracovní úraz a vést o něm dokumentaci

 • Vést v knize úrazů evidenci o všech pracovních úrazech, i když jimi nebyla způsobená pracovní neschopnost nebo byla způsobena pracovní neschopnost nepřesahující 3 kalendářní dny.
 • Vyhotovit záznam o úrazu, pokud pracovní neschopnost trvala déle než 3 dny, nebo pokud došlo k úmrtí postiženého.
 • Formulář Záznam o pracovním úrazu

F. Odeslat (předat) vyplněný záznam o úrazu

Odeslat záznam úrazu do 5. dne následujícího kalendářního měsíce (v případě smrtelného pracovního úrazu do 5. dne po jeho ohlášení):

 • postiženému zaměstnanci (resp. rodinným příslušníkům v případě smrtelného úrazu),
 • oblastnímu Inspektorátu práce,
 • zdravotní pojišťovně, u které byl postižený pojištěn,
 • v případě smrtelného pracovního úrazu též Policii ČR.

G. Přijmout opatření.

 • Na základě vyšetření příčin vzniku pracovního úrazu a vyhodnocení rizik, musí zaměstnavatel přijmout opatření proti opakování pracovních úrazů.
 • Příklad formuláře pro vyhodnocení rizik a přijetí opatření z pracovního úrazu tzv. poučný list.

Právní předpisy, které zaměstnavateli danou povinnost ukládají

 • Zákon č. 262/2006 Sb. zákoník práce ve znění pozdějších předpisů (dále ZP). Povinnosti zaměstnavatele (ZP § 105) a zaměstnanců (ZP § 106 odst. 4, písm. h) při vzniku pracovních úrazů.
 • Nařízení vlády č. 494/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, které stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamů o pracovním úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o pracovním úrazu.

Povinnosti zaměstnance při pracovním úrazu

 • Bezodkladně oznámit svůj pracovní úraz svému nadřízenému, pokud to jeho zdravotní stav dovolí, a spolupracovat při vyšetřování příčin úrazu.
 • Bezodkladně oznámit pracovní úraz jiné osoby, jehož byl svědkem a spolupracovat při vyšetřování jeho příčin.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.