Osobní ochranné pracovní prostředky (OOPP)

V rámci péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci ukládá zákoník práce zaměstnavateli povinnost zabezpečit osobní ochranné pracovní prostředky a mycí, čistící a dezinfekční prostředky pro své zaměstnance dle povahy práce, kterou vykonávají.

Povinnosti zaměstnavatele ve vztahu o OOPP

Povinnosti v této oblasti zaměstnavateli ukládá zákoník práce a nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP) a mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků (MČDP).

1Zpracovat směrnici o poskytování osobních ochranných pracovních pomůcek (OOPP) a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků (MČDP) v podniku

Směrnice musí být zpracována na základě vyhodnocení rizik, a následného vytvořeného seznamu a rozsahu poskytování OOPP a MČDP, stanovených lhůt využitelnosti a způsobu evidence OOPP. Směrnice stanovuje způsob, podmínky a dobu používání ochranných prostředků na základě četnosti a závažnosti vyskytujících se rizik, charakteru a druhu práce a pracoviště, jejich vlastností s přihlédnutím k vlastnostem těchto ochranných prostředků. Směrnice může být ve formě vnitřního předpisu, kolektivní smlouvy nebo pracovního řádu.

Směrnice by měla mj. obsahovat:

  • Seznam OOPP a MČDP

Přesný obsah seznamu OOPP není v právních předpisech předepsán. Bude se lišit podle charakteru prováděných činností u zaměstnavatele. Na základě zjištěných a vyhodnocených rizik a konkrétních podmínek práce musí zaměstnavatel zpracovat vlastní seznam OOPP pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků zaměstnancům a ochranných nápojů. (Tento seznam je v dalším doplněn o rozsah dle profesí, tj. která profese na které OOPP má nárok.)

  • Stanovení rozsahu poskytování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)

Rozsah poskytování OOPP je uváděn v seznamu této směrnice podle druhů profesí. Stanovená lhůta používání je informativní, a to ve smyslu předpokládané doby využitelnosti ochranného prostředku.

V případě, že zaměstnanec předloží poškozený nebo zničený ochranný prostředek před uplynutím předpokládané doby využitelnosti, posoudí vedoucí jak k poškození došlo. Prokáže-li, že poškození bylo úmyslné nebo vzniklo nesprávným používáním, předepíše podřízenému tento prostředek k náhradě

Došlo-li ke znehodnocení OOPP, musí zaměstnanec dostat nový ochranný pracovní OOPP, u nichž je předepsána povinná kontrola (bezpečnostní pásy, lana, filtr polomasky, apod.), musí být vyřazeny ihned, jakmile není možné je podle výsledku kontroly dále používat.

  • Způsob poskytování OOPP nad rámec seznamu OOPP zaměstnancům vykonávajícím práci ve výšce a nad volnou hloubkou, pokud pracoviště není vybaveno ochrannými nebo záchytnými konstrukcemi:

Ochrannou přilbu – zaměstnancům, kteří se v rámci své pracovní činnosti pohybují v prostorách, kde je nebezpečí zranění pádem předmětů,

Ochranný šátek nebo čepici – zaměstnancům, kteří pracují v bezprostřední blízkosti rotujících strojových součástí a v souvislosti s tím jsou v nebezpečí zachycení vlasů,

Příslušné ochranné pracovní prostředky (např. ušní ucpávky proti hluku, sluchátkové chrániče, štítky, brýle, dýchací přístroje, respirátory apod.) - zaměstnancům, kteří jsou ohroženi průmyslovou toxikologií, škodlivinami mechanickými, fyzikálními apod.

2Poskytnout bezplatně zaměstnancům na základě vlastního seznamu zpracovaného na základě vyhodnocení rizik a konkrétních podmínek práce OOPP, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.