Používáte k práci vozidlo? Povinná školení řidičů se týkají prakticky všech zaměstnanců za volantem

Orientovat se v záplavě povinností pro podnikatele a firmy není vždy jednoduché, zejména když jde o tak běžnou praxi, jakou je řízení služebního, nebo vlastního vozidla v pracovní době.

Málokdo si uvědomuje, že takové řízení je součást výkonu práce, a že se zaměstnanec v takovém okamžiku nachází vlastně v zaměstnání a tím pádem platí veškeré vztahy se zaměstnavatelem ohledně bezpečnosti práce, jako by byl na pracovišti samotném.

Pravidelné školení řidičů (dříve nazývané školení řidičů referentů, nebo řidičů referentských vozidel) je totiž jedna z povinností v rámci školení bezpečnosti práce, na kterou zaměstnavatelé často zapomínají.  No, a jelikož se od roku 2013 Státní úřad inspekce práce zaměřil podle svých slov i na „kontrolu i u těch zaměstnavatelů, kteří nejsou dopravci s koncesí, ale mají vlastní vozový park“, bude vhodné si k tomuto tématu něco říci.

Předně si pojďme vymezit, kdo by měl být vlastně proškolen a jak. Zákoník práce ani další prováděcí vyhlášky totiž neznají velmi často používaný pojem řidiči referenti, nebo řidiči referentských vozidel. S tímto označením se můžete setkat v některých pracovních smlouvách, kdy spíše než k definici konkrétní situace používá naopak k vymezení řidičů referentů oproti řidičům z povolání, pro které platí navíc další předpisy a podmínky činnosti.

 

Povinné školení řidičů vyplívá zejména ze zákona č.262/2006 Sb. – zákoník práce, který v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavatelům povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

Z toho plyne, že školení pro řidiče motorových vozidel se vztahuje na všechny zaměstnance bez výjimky, ať už řídí automobil jenom na krátké cesty v okolí pracoviště, či na delší výjezdy mimo město či obec. Dokonce ani není nutné mít tuto činnost, tedy řízení automobilu, explicitně uvedenou v pracovní smlouvě a povinnost školení se na vás také vztahuje. Takovéto školení je totiž důležitou obranou i pro zaměstnavatele, který v případě nehody služebního vozu musí prokázat, že byl zaměstnanec řádně proškolen ohledně bezpečnosti za volantem. Mějte prosím na paměti, že toto pravidlo se nevztahuje pouze na vozidlo v běžném silničním provozu, ale též na vozidlo, které je například řízeno v účelové neveřejné komunikaci nebo pouze v areálu provozovny či jiného neveřejného prostoru. Stačí si sednout za volant a už tu reálně existuje povinnost školení řidičů.

Ohledně četnosti a způsobu školení řidičů motorových vozidel už zákon tak jednoznačný není, proto se takové školení může bez problému uskutečnit, jako online školení řidičů referentů, nebo jako klasická instruktáž. Co se týče náplně kurzu, tak jsou to zejména následující zákony a vyhlášky:

  • Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
  • Nařízení vlády č.168/2002 Sb., které stanovuje způsob organizace práce a pracovních postupů, které musí zaměstnavatel zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.
  • Vyhláška č. 108/1976 Sb. o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě
  • Vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
  • Nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

Jak jsme již napsali výše, tak zákon dále nespecifikuje formu a způsob vedení takového kurzu, proto je možné jej vézt jak online, tak bez problému i offline formou klasického výcviku s prezenční listinou. Důležité ovšem je, detailně zaznamenat skutečnost, že se zaměstnanec kurzu účastnil a byl na závěr řádně prozkoušen. O absolvování kurzu se následně provede záznam, který bude uložen v osobní kartě zaměstnance. Školení je následně nutné opakovat, přičemž perioda opakování by měla být úměrná pracovní pozici zaměstnance, nejlépe 1x za rok ne však déle než 1x za 3 roky.

Zdroj: Společnost CRDR s.r.o.

Témata:
bozp  

Diskuze k článku

Přidat komentář
Tomáš Neugebauer S tím opakováním školení to není pravda - viz:
http://bozppo-neu.cz/?page_id=799
11.3.2017 09:31 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.