Požární ochrana a povinnosti podnikatele

Oblast české legislativy, která upravuje pravidla požární ochrany pro podnikatele je velmi obsáhlá. Nevíte kde informace hledat a také, kdo je za jaké úkony zodpovědný?

Požární ochrana

Začlenění provozovaných činností do kategorií

Právnické a podnikající fyzické osoby (podnikatelé) – bez ohledu na to, zda se jedná o služby nebo výrobní činnosti - mají za povinnost provést nebo zajistit provedení začlenění činností  požární ochrany do kategorií, podle míry požárního nebezpečí.

Jedná se o následující kategorie

  • bez zvýšeného požárního nebezpečí,
  • se zvýšeným požárním nebezpečím,
  • s vysokým požárním nebezpečím.

Jedná se o náročný a odborný, technický i právní úkon, který musí provádět

  • technik požární ochrany (činnosti bez zvýšeného nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím),
  • odborně způsobilá osoba v PO (činnosti bez zvýšeného nebezpečí nebo se zvýšeným požárním nebezpečím a nebo s vysokým požárním nebezpečím).

Podnikatelé pro tuto činnost mohou použít své odborně způsobilé zaměstnance, popř. tento úkon zajistí dodavatelským způsobem.

Na podkladě provedeného začlenění činností do kategorií rozhodne technik požární ochrany nebo odborně způsobilá osoba o tom, zda se provede

  • posouzení požárního nebezpečí (v případě vysokého požárního nebezpečí),
  • začlenění činností do kategorií (v případě zvýšeného požárního nebezpečí),
  • nebo jen zápis o tom, že činnosti jsou bez zvýšeného požárního nebezpečí.

Dokumentace požární ochrany

Rozsah dokumentace PO a další povinnosti (například lhůty prováděných kontrol - preventivních požárních prohlídek) stanoví podnikatel v Organizační směrnici k PO.

Podnikatelé, jejichž činnosti jsou zařazeny do kategorie zvýšeného nebo vysokého požárního nebezpečí musí pak plnit další stanovené úkoly v PO, které musí být zpracovány v dokumentaci požární ochrany (například požární poplachové směrnice, požární řád, požární evakuační plán, řád ohlašovny požárů atd.). Více informací naleznete ve Vyhlášce 246/2001 Sb. o požární prevenci. O obsahu a rozsahu dokumentace rozhodne odborně způsobilá osoba nebo technik požární ochrany.

 

Provádění kontrol

Pravidelné kontroly dodržování předpisů o požární ochraně se zabezpečují formou preventivních požárních prohlídek (viz níže) a prověřováním dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Předmětem preventivních požárních prohlídek je vždy zjišťování stavu zabezpečení požární ochrany u právnických osob a podnikajících fyzických osob, způsobu dodržování podmínek požární bezpečnosti a prověřování dokladů o plnění povinností stanovených předpisy o požární ochraně. Cílem preventivních požárních prohlídek je odstranění zjištěných závad a odchylek od žádoucího stavu (tzv. požární závady).

Lhůty k odstranění zjištěných požárních závad navrhuje osoba provádějící preventivní požární prohlídku. Preventivní požární prohlídky se provádějí

  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti s vysokým požárním nebezpečím, nejméně jednou za 3 měsíce,
  • v objektech a zařízeních, kde jsou provozovány činnosti se zvýšeným požárním nebezpečím, nejméně jednou za 6 měsíců.

Uvedené lhůty preventivních požárních prohlídek mohou být zkráceny schváleným posouzením požárního nebezpečí nebo dokumentací požární ochrany zpracovanou na základě stanovení podmínek požární bezpečnosti (v Organizační směrnici).

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.