Přehled dokumentace BOZP

Přinášíme vám přehled základní dokumentace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která by měla být k dispozici u zaměstnavatele. Dokumentaci je samozřejmě nutno přizpůsobit charakteru a velikosti podniku. Posouzení, jakou dokumentaci musí podnikatel vést, je vždy potřeba stanovit případ od případu na základě vyhodnocení požadavků právních předpisů vztahujících se na jeho podnikání.

Dokumentace BOZP vedená ve firmě

Dokumentace v oblasti organizace a řízení

 • pracovní a organizační řád – určuje také povinnosti v oblasti BOZP, strukturu řízení a odpovědností,
 • podnikové bezpečnostní předpisy, provozní pravidla, pracovní postupy, havarijní plány, rozpis umístění lékárniček a jejich vybavení,
 • kolektivní smlouva – stanoví některé další povinnosti zaměstnavatele na ochranu zaměstnanců při práci,

 
 • podniková politika BOZP a její realizace – zásadní záměry, kterých je nutno dosáhnout v BOZP,
 • předepsaná oprávnění na vykonávanou činnost dohody o spolupráci na společných pracovištích, dohody o provozních pronájmech prostorů,
 • Provozní řád (prozní předpisy) – sklad – místní předpis (ČSN 26 9030), plynová kotelna do 50 kW - Místní provozní řád (ČSN 38 6405), motorové vozíky – dopravně provozní řád. (ČSN 26 8811) apod.,
 • Záznamy kontrol a mimořádných událostí BOZP,
 • Zápisy z kontrol, rozhodnutí a stanoviska vnitropodnikových kontrol a prověrek, orgánů inspekce práce (Oblastní inspektorát práce, Státní úřad inspekce práce), orgánů veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice, Ministerstvo zdravotnictví), kontrolních orgánů požární ochrany a správních úřadů týkající se PO při provozovaných činnostech,
 • Dokumentace k analýze rizik,
 • Dokumentace ke kategorizaci prací,
 • Rozbor rizik pro poskytování OOPP a směrnici pro poskytování OOPP a mycích, čistících a dezinfekčních prostředků v podniku.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.