Přehled dokumentace BOZP

Přinášíme vám přehled základní dokumentace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která by měla být k dispozici u zaměstnavatele. Dokumentaci je samozřejmě nutno přizpůsobit charakteru a velikosti podniku. Posouzení, jakou dokumentaci musí podnikatel vést, je vždy potřeba stanovit případ od případu na základě vyhodnocení požadavků právních předpisů vztahujících se na jeho podnikání.

Dokumentace pro pracovně-právní oblast a pracovní podmínky

 • pracovní smlouvy a pracovní náplně zaměstnanců a vedoucích zaměstnanců,
 • záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců,
 • doklady o odborné způsobilosti pracovníků obsluhy,
 • směnové záznamy,
 • Záznamy o zdravotní způsobilosti zaměstnanců

 
  1. Potvrzení o zdravotní způsobilosti k práci,
  2. Nároky na odbornou způsobilost profesí a přehled lhůt preventivních lékařských prohlídek,
 • Dokumentace o školení zaměstnanců (záznamy o provedeném školení, plány dalších školení, vystavená osvědčení apod.),
 • Doklady o přidělování osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
 • seznam osobních ochranných pracovních prostředků,
 • doklady o posouzení ohrožení při práci a přijatých opatřeních,
 • kniha pracovních úrazů,
 • Traumatologický plán – představuje instrukci pro zaměstnance, jak se zachovat v případě pracovního úrazu na pracovišti. Měl by obsahovat:
  • 112– tísňová telefonní linka
  • 150– hasičský záchranný sbor
  • 155– záchranná zdravotní služba
  • 158 – policie
  • telefonní číslo nejbližší nemocnice
  • telefonní číslo nejbližšího zdravotnického zařízení
  • jména osob nebo funkce, která může zajistit přivolání lékaře pro první pomoc, pokud tak nemůže z povahy práce učinit pracovník, nebo jeho spolupracovníci
  • oznamovací povinnost: zaměstnanec, který utrpěl pracovní úraz (PÚ), pokud je toho schopen, a každý jiný zaměstnance, který je svědkem úrazu, popř. ten, který se o něm nejdříve dozví, je povinen ihned oznámit úraz příslušnému vedoucímu, nebo nejbližšímu nadřízenému zraněného zaměstnance.
  • informace o tom, kde se nachází nejbližší lékárnička první pomoci
  • místo a datum, razítko, podpis zaměstnavatele
  • obecné zásady první pomoci,
 • vybavení lékárničky,
 • havarijní plány.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.