Přehled dokumentace BOZP

Přinášíme vám přehled základní dokumentace k bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, která by měla být k dispozici u zaměstnavatele. Dokumentaci je samozřejmě nutno přizpůsobit charakteru a velikosti podniku. Posouzení, jakou dokumentaci musí podnikatel vést, je vždy potřeba stanovit případ od případu na základě vyhodnocení požadavků právních předpisů vztahujících se na jeho podnikání.

Dokumentace z oblasti pracovního prostředí

 • doklady o výsledcích měření škodlivin v pracovním prostředí,
 • doklady o rizikových pracovištích,
 • seznamy nebezpečných látek, bezpečnostní karty chemikálií,
 • projektová dokumentace staveb,
 • projektová dokumentace výrobních a provozních prostorů.

Dokumentace z oblasti bezpečnosti strojů a technických zařízení

 • technická dokumentace, pasporty strojů a technických zařízení a předepsané atesty jednotlivých částí,
 • Průvodní dokumentace ke strojům a zařízením (návody k použití/obsluze stroje/zařízení,
 • Provozní dokumentace ke strojům a zařízením (přehled předepsaných kontrol, revizí, údržby a jejich plnění (revizní knihy), provozní deníky, záznamy,
 • Doklady o uvedení zařízení do provozu,
 • revizní knihy, doklady o provádění předepsaných prohlídek, zkoušek revizí,
 • jmenování osob zodpovědných za provoz technických zařízení,
 • doklady o provozu motorových vozidel a motorových vozíků.

Dokumentace bezpečnosti pracovních činností

 • technologická dokumentace,
 • pracovní postupy,
 • dokumentace při stavebních pracích.

 

Zdroj: V článku byly použity informace ze serveru BOZPinfo.cz.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.