Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

V určitých případech jsou školení v oblasti BOZP a PO povinná. Záleží o jaké se jedná pracoviště a zaměstnance. Školení nemůže provádět kdokoliv, ale pouze osoba odborně způsobilá. Více k tématu v následujícím článku.

Školení bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Zaměstnavatel zajišťuje školenío právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména formou seznámení s riziky, s výsledky vyhodnocení rizik a s přijatými opatřeními na ochranu před působením rizik souvisejících s výkonem práce zaměstnance (prevencí rizik). Do této fáze prevence rizik spadá školení zaměstnanců.

Za zajištění školení zaměstnanců právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) odpovídá zaměstnavatel, případně vedoucí zaměstnanci.

Školení se konají v rámci pracovní doby a účast všech zaměstnanců na školení je povinná. Pokud je zaměstnanec v době školení nepřítomen, je nutné vyhlásit náhradní termín a provést školení dodatečně.

Při určování obsahu jednotlivých forem výchovy k BOZP je zaměstnavatel povinen zohledňovat současný stav BOZP a respektovat přitom všeobecně závazné právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, bezpečnosti technických zařízení a předpisy stanovující pracovní podmínky.

 

Při školení je potřeba také věnovat místo obecným zásadám upravujícím bezpečné chování zaměstnanců na pracovištích. Soubor obecných zásad je potřeba účelně rozšiřovat, například o zkušenosti ze situací, které jen díky shodě náhod neskončily úrazem (tzv. skoro nehody).

Školení zaměstnanců má také dalekosáhlé důsledky pro odškodnění pracovních úrazů. Pouze v případě, kdy zaměstnavatel prokáže, že zaměstnanec byl řádně proškolen, může se pak úspěšně deliberovat, tedy vyvinit (aspoň třeba částečně) ze své odpovědnosti za úraz zaměstnance.

Která školení BOZP musí zaměstnavatel zajistit na svých pracovištích

Školení při nástupu zaměstnance do práce

Školení se skládá ze vstupního školení (tj. školení zaměstnanců při nástupu do práce, např. seznámení zaměstnance s pracovním řádem aj.) a školení na pracovišti (tj. školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování).

Školení se provádí pro všechny zaměstnance bez rozdílu funkcí či pracovního zařazení. Na závěr školení musí být provedeno ověření znalostí účastníků (může být i pohovorem, ústní zkouškou, kombinovanou zkouškou apod. O způsobu přezkoušení rozhoduje zaměstnavatel. Bez tohoto školení nesmí zaměstnanec zahájit práci. Provádí se při nástupu zaměstnance do práce, dále při změně pracovního zařazení, druhu práce; při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů; v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Osvědčení pro nekvalifikované zaměstnance

Zaměstnavatel musí zabezpečit zaměstnanci, který vstupuje do pracovního poměru bez kvalifikace, získání kvalifikace zaškolením nebo zaučením. Po skončení zaškolení musí zaměstnavatel o tom vydat zaměstnanci osvědčení.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Tomáš Neugebauer Hned v úvodu jsou uvedeny nepřesné údaje: "V určitých případech jsou školení v oblasti BOZP a PO povinná. Záleží o jaké se jedná pracoviště a zaměstnance." - záleží na tom, která školení jsou tím myšlena.

Další údaje jsou již nepravdivé: "Školení nemůže provádět kdokoliv, ale pouze osoba odborně způsobilá." - není pravdou ani v BOZP, ani v PO.

Následující informace jsou značně nepřesné. Hodnota článku je velice nízká.
18.7.2017 08:43 | Odpovědět
IJ Dobrý den,
ráda bych se zeptala na dvě věci.

1. pokud brigádník na DOPP pracuje z domova a na vlastním zařízení, musí být proškolen na BOZP? Jakou formu a obsah by mělo takové školení mít?

2. pokud je jedna osoba zároveň zaměstnanec společnosti a zároveň má DOPP na jinou pozici, musí BZOP být řešeno v pro oba smluvní závazky nebo v takovém případě stačí jedno, které má u hlavního pracovního poměru?

Předem děkuji za odpověď
11.12.2014 15:19 | Odpovědět
Nová restaurace Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak postupovat při zahájení provozu u nově vznikající restaurace. Stačí školení BOZP a PO vedoucích pracovníků jednotlivých úseků, či je nutná účast na školení všech pracovníků? Jak zajistíme prvotní školení BOZP, využitím nějaké externí firmy? děkuji a přeji příjemný den
9.8.2014 11:03 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, proškolit byste měli každého zaměstnance o rizicích souvisejících s výkonem práce toho daného zaměstnance. Školení se provádí pro všechny zaměstnance bez rozdílu funkcí či pracovního zařazení. Specializovanou fimu si na školení samozřejmě najmout můžete, ale můžete ho provést i sami.
11.8.2014 08:25 | Odpovědět
Tony L. Je to tak, skutečně musíte proškolit všechny zaměstnance, ale hlavně nezapomeňte veškerá školení a poučení evidovat. Mám malé bistro, celkem 8 zaměstnanců na dvou směnách a ani v takovém počtu není snadné uhlídat všechny věci ohledně pracovního úboru, manipulace s technikou a třeba i odpočinkové zóny zaměstnanců, proto jsme my osobně šli do externí firmy na BOZP, konkrétně CRDR. Mrkněte na jejich web www.bezpecnostprace.info ve finále to není tak drahý a ušetří to spoustu starostí, kor v restauraci...
8.3.2015 23:30 | Odpovědět
Alena Strouhalová Dobrý den, mám masérské a kosmetické studio (OSVČ). Když je práce více najímám si brigádníky na DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE, musím zajistit pro brigádníky školení BOZP a PO nebo je mohu vyškolit já sama?
Děkuji za info.
29.7.2014 18:19 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, odpověď na Vaši otázku najdete ve 3. kapitole článku: http://www.ipodnikatel.cz/Bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci/skoleni-zamestnancu-v-oblasti-bozp/Kdo-muze-skolit-BOZP-%E2%80%93-osoba-odborne-zpusobila-za-prevenci-rizik.html
30.7.2014 06:56 | Odpovědět
Alena Strouhalová Dobrý den, děkuji za odpověď, není mi však stále jasné, zda musím zajišťovat i školení brigádníkům, kteří příležitostně vypomáhají -Dohoda o provedení práce.

Děkuji. Strouhalová
31.7.2014 07:01 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, tato informace je v článku také uvedena:
"Pro koho musí zaměstnavatel zajistit školení BOZP
- Zaměstnavatel zajišťuje školení BOZP pro zaměstnance, kteří jsou u něj v pracovním poměru založeném, např. pracovní smlouvou, jmenováním, na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Školení BOZP zajišťuje jak pro řádové zaměstnance tak pro vedoucí zaměstnance."
Dohoda o provedení práce spadá pod dohody konané mimo pracovní poměr, tedy ano, musíte proškolit i brigádníky.
31.7.2014 08:32 | Odpovědět
Živnostník Dobrý den. Musím mít školení BOZP a PO, když jsem živnostník (OSVČ) a pracuji doma ve své kanceláři jen na počítači? Díky za informaci.
19.6.2014 11:36 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, Vy jako OSVČ, pokud pracujete na počítači, mít školení nemusíte. Tento článek je věnován problematice BOZP u zaměstnanců. Pokud máte zájem o další informace o BOZP OSVČ, pak si můžete přečíst tento článek: http://www.ipodnikatel.cz/Bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci/bozp-u-podnikatele-bez-zamestnancu-osvc.html
19.6.2014 16:06 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.