Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

V určitých případech jsou školení v oblasti BOZP a PO povinná. Záleží o jaké se jedná pracoviště a zaměstnance. Školení nemůže provádět kdokoliv, ale pouze osoba odborně způsobilá. Více k tématu v následujícím článku.

Frekvence školení v oblasti BOZP

Vyžaduje-li to povaha rizika a jeho závažnost, musí být školení pravidelně opakováno.

Termín pro opakování by neměl být delší než dva roky a osnova školení musí být vždy upraven s ohledem na měnící se předpisy. Lhůty opakovaného školení stanoví zaměstnavatel, např. ve vnitřním předpisu, kolektivní smlouvě nebo pracovním řádu, zejména na základě zhodnocených rizik souvisejících s výkonem práce a přijatých opatření na ochranu před působením těchto rizik.

 

Pro koho musí zaměstnavatel zajistit školení BOZP

  • Zaměstnavatel zajišťuje školení BOZP pro zaměstnance, kteří jsou u něj v pracovním poměru založeném, např. pracovní smlouvou, jmenováním, na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Školení BOZP zajišťuje jak pro řádové zaměstnance tak pro vedoucí zaměstnance.
  • Školení zajišťuje také pro jeho zaměstnance, kteří z různých důvodů měli přestávku v zaměstnání nepřetržitě několik měsíců, pro cizí zaměstnance vyslané na práci k němu jinými zaměstnavateli a jiné osoby zdržující se s vědomím zaměstnavatele na jeho pracovištích.
  • Pro zaměstnance v odborných profesích, pro které je požadováno k výkonu práce osvědčení vydávané oprávněnými orgány na základě zkoušky podle zvláštních předpisů (např. elektromontér, řidič apod.).
  • V případě, zaměstnává-li zaměstnavatel cizí státní příslušníky, musí být veškeré písemné dokumenty, zejména osnovy školení, obecné zásady bezpečného chování, výpisy z ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP, pokyny apod., zpracovány v mateřském jazyce příslušného zaměstnance, v souladu s ustanoveními zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů.

Kdy zaměstnance školit

Podle zákoníku práce je pouze stanoveno, že školení musí zaměstnavatel zajistit vždy při nástupu zaměstnance do práce a dále

  • při změně pracovního zařazení,
  • při změně druhu práce,
  • při zavedení nové technologie nebo změny výrobních a pracovních prostředků nebo změny technologických anebo pracovních postupů,
  • v případech, které mají nebo mohou mít podstatný vliv na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

To je však minimální ustanovení, minimum povinností zaměstnavatele. Jinak se zaměstnavateli meze nekladou, jak si rozhodne, jak bude a jak často bude provádět školení. Když se zaměstnavatel např. rozhodne, že u něj pracuje hodně brigádníků (tedy zaměstnanců na pracovní poměr na dobu určitou) a že je bude školit každé čtvrtletí, tak je to zase jen jeho odpovědnost. On je totiž plně odpovědný za bezpečnost a ochranu zdraví při práci. A když se stane nějaký úraz, pak orgán inspekce práce se asi bude ptát, kdy a jak byl dotyčný zaměstnanec proškolen.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Tomáš Neugebauer Hned v úvodu jsou uvedeny nepřesné údaje: "V určitých případech jsou školení v oblasti BOZP a PO povinná. Záleží o jaké se jedná pracoviště a zaměstnance." - záleží na tom, která školení jsou tím myšlena.

Další údaje jsou již nepravdivé: "Školení nemůže provádět kdokoliv, ale pouze osoba odborně způsobilá." - není pravdou ani v BOZP, ani v PO.

Následující informace jsou značně nepřesné. Hodnota článku je velice nízká.
18.7.2017 08:43 | Odpovědět
IJ Dobrý den,
ráda bych se zeptala na dvě věci.

1. pokud brigádník na DOPP pracuje z domova a na vlastním zařízení, musí být proškolen na BOZP? Jakou formu a obsah by mělo takové školení mít?

2. pokud je jedna osoba zároveň zaměstnanec společnosti a zároveň má DOPP na jinou pozici, musí BZOP být řešeno v pro oba smluvní závazky nebo v takovém případě stačí jedno, které má u hlavního pracovního poměru?

Předem děkuji za odpověď
11.12.2014 15:19 | Odpovědět
Nová restaurace Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak postupovat při zahájení provozu u nově vznikající restaurace. Stačí školení BOZP a PO vedoucích pracovníků jednotlivých úseků, či je nutná účast na školení všech pracovníků? Jak zajistíme prvotní školení BOZP, využitím nějaké externí firmy? děkuji a přeji příjemný den
9.8.2014 11:03 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, proškolit byste měli každého zaměstnance o rizicích souvisejících s výkonem práce toho daného zaměstnance. Školení se provádí pro všechny zaměstnance bez rozdílu funkcí či pracovního zařazení. Specializovanou fimu si na školení samozřejmě najmout můžete, ale můžete ho provést i sami.
11.8.2014 08:25 | Odpovědět
Tony L. Je to tak, skutečně musíte proškolit všechny zaměstnance, ale hlavně nezapomeňte veškerá školení a poučení evidovat. Mám malé bistro, celkem 8 zaměstnanců na dvou směnách a ani v takovém počtu není snadné uhlídat všechny věci ohledně pracovního úboru, manipulace s technikou a třeba i odpočinkové zóny zaměstnanců, proto jsme my osobně šli do externí firmy na BOZP, konkrétně CRDR. Mrkněte na jejich web www.bezpecnostprace.info ve finále to není tak drahý a ušetří to spoustu starostí, kor v restauraci...
8.3.2015 23:30 | Odpovědět
Alena Strouhalová Dobrý den, mám masérské a kosmetické studio (OSVČ). Když je práce více najímám si brigádníky na DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE, musím zajistit pro brigádníky školení BOZP a PO nebo je mohu vyškolit já sama?
Děkuji za info.
29.7.2014 18:19 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, odpověď na Vaši otázku najdete ve 3. kapitole článku: http://www.ipodnikatel.cz/Bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci/skoleni-zamestnancu-v-oblasti-bozp/Kdo-muze-skolit-BOZP-%E2%80%93-osoba-odborne-zpusobila-za-prevenci-rizik.html
30.7.2014 06:56 | Odpovědět
Alena Strouhalová Dobrý den, děkuji za odpověď, není mi však stále jasné, zda musím zajišťovat i školení brigádníkům, kteří příležitostně vypomáhají -Dohoda o provedení práce.

Děkuji. Strouhalová
31.7.2014 07:01 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, tato informace je v článku také uvedena:
"Pro koho musí zaměstnavatel zajistit školení BOZP
- Zaměstnavatel zajišťuje školení BOZP pro zaměstnance, kteří jsou u něj v pracovním poměru založeném, např. pracovní smlouvou, jmenováním, na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Školení BOZP zajišťuje jak pro řádové zaměstnance tak pro vedoucí zaměstnance."
Dohoda o provedení práce spadá pod dohody konané mimo pracovní poměr, tedy ano, musíte proškolit i brigádníky.
31.7.2014 08:32 | Odpovědět
Živnostník Dobrý den. Musím mít školení BOZP a PO, když jsem živnostník (OSVČ) a pracuji doma ve své kanceláři jen na počítači? Díky za informaci.
19.6.2014 11:36 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, Vy jako OSVČ, pokud pracujete na počítači, mít školení nemusíte. Tento článek je věnován problematice BOZP u zaměstnanců. Pokud máte zájem o další informace o BOZP OSVČ, pak si můžete přečíst tento článek: http://www.ipodnikatel.cz/Bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci/bozp-u-podnikatele-bez-zamestnancu-osvc.html
19.6.2014 16:06 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.