Školení zaměstnanců v oblasti BOZP

V určitých případech jsou školení v oblasti BOZP a PO povinná. Záleží o jaké se jedná pracoviště a zaměstnance. Školení nemůže provádět kdokoliv, ale pouze osoba odborně způsobilá. Více k tématu v následujícím článku.

Co musí obsahovat osnova školení BOZP

Pro každé školení BOZP je nutné zpracovat osnovu školení, ze které bude zřejmé, jaké požadavky právních a ostatních předpisů k zajištění BOZP a požadavky zaměstnavatele (informace, pokyny k zajištění BOZP) byly předmětem školení, a jaká opatření a postupy musí zaměstnanci dodržovat a naplňovat s ohledem na zajištění podmínek BOZP.

Ověřování znalostí

Všechny druhy školení, které zaměstnavatel stanoví vnitřním předpisem musí skončit ověřením znalostí proškoleného zaměstnance, například ústním pohovorem, písemným testem nebo komisionální zkouškou. Účelem zkoušky je ověřit znalosti zaměstnanců získané v jednotlivých druzích školení BOZP a tím prokázat jejich způsobilost k výkonu práce. Formu ověření je potřeba přizpůsobit druhu a rozsahu školení. Ověření znalostí ústním pohovorem nebo písemným testem provede školitel bezprostředně po skončeném školení. Výsledek ověření zaznamená do příslušné dokumentace. Doklad o ověření znalostí předpisů BOZP se ukládá, např. v osobní složce zaměstnance.

Zaměstnanec, který při zkoušce neprospěl, je povinen podrobit se do 30 dní opakované zkoušce. Zaměstnavatel je povinen přeřadit zaměstnance, který při zkoušce neprospěl a tím neprokázal kvalifikační předpoklady pro práci, na jinou práci v souladu s ustanoveními zákoníku práce a souvisejících předpisů.

Dokumentace vedená zaměstnavatelem o školeních BOZP

Zaměstnavatel musí udržovat o proběhlých školeních u zaměstnanců přehlednou a dostatečně prokazatelnou dokumentaci, například pro případ kontroly Inspekce práce či Orgánů ochrany zdraví nebo v případě, pracovního úrazu a prokazování, že byl poškozený zaměstnanec proškolen apod.

Vzory formulářů, pro vytvoření záznamů o provedených školeních, poskytnutých informacích a pokynech k zajištění BOZP, nejsou žádným právním předpisem stanoveny.

Formální a obsahová úprava těchto formulářů je ponechána na zaměstnavateli. Je potřeba pouze pohlídat, aby formuláře obsahovaly všechny důležité údaje pro případ prokazatelnosti realizace daného školení.

V případě, bude-li pro zaměstnavatele zajišťovat školení BOZP specializovaná firma nebo smluvně vázaná osoba odborně způsobilá k prevenci rizik, měly by dodat příslušné vzory formulářů ony.

Praktická část školení BOZP – výcvik

Školení o právních a ostatních předpisech k zajištění BOZP je vhodné pro některé zaměstnance doplnit ještě o praktickou část. Týká se to zejména činností, při nichž jsou zaměstnanci vystaveni ve zvýšené míře ohrožení života a zdraví. Výcvik probíhá zpravidla pod dohledem určeného zaměstnance s potřebnou kvalifikací. Připravenost zaměstnance absolvujícího výcvik k samostatnému spolehlivému plnění úkolů se prokazuje závěrečnou teoreticko-praktickou zkouškou (ověřením znalostí a dovedností).

 

Obdobně je vhodné připravit programy pro výcvik zaměstnanců, kteří vstupují do pracovního poměru bez kvalifikace (jde-li o profese, pro něž nejsou kvalifikační předpoklady přímo stanoveny právními předpisy), tj. kteří nevykonávají svoji původní profesi a pro novou neabsolvovali rekvalifikační kurz.

Právní předpisy, které zaměstnavateli povinnost školení ukládají

  • Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále ZP),
  • Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
  • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), § 31 Povinnosti podnikatele, odst. 19, ve znění pozdějších předpisů.

Zdroj: V článku byly použity informace ze serveru BOZPinfo.cz.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Tomáš Neugebauer Hned v úvodu jsou uvedeny nepřesné údaje: "V určitých případech jsou školení v oblasti BOZP a PO povinná. Záleží o jaké se jedná pracoviště a zaměstnance." - záleží na tom, která školení jsou tím myšlena.

Další údaje jsou již nepravdivé: "Školení nemůže provádět kdokoliv, ale pouze osoba odborně způsobilá." - není pravdou ani v BOZP, ani v PO.

Následující informace jsou značně nepřesné. Hodnota článku je velice nízká.
18.7.2017 08:43 | Odpovědět
IJ Dobrý den,
ráda bych se zeptala na dvě věci.

1. pokud brigádník na DOPP pracuje z domova a na vlastním zařízení, musí být proškolen na BOZP? Jakou formu a obsah by mělo takové školení mít?

2. pokud je jedna osoba zároveň zaměstnanec společnosti a zároveň má DOPP na jinou pozici, musí BZOP být řešeno v pro oba smluvní závazky nebo v takovém případě stačí jedno, které má u hlavního pracovního poměru?

Předem děkuji za odpověď
11.12.2014 15:19 | Odpovědět
Nová restaurace Dobrý den, chtěl bych se zeptat, jak postupovat při zahájení provozu u nově vznikající restaurace. Stačí školení BOZP a PO vedoucích pracovníků jednotlivých úseků, či je nutná účast na školení všech pracovníků? Jak zajistíme prvotní školení BOZP, využitím nějaké externí firmy? děkuji a přeji příjemný den
9.8.2014 11:03 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, proškolit byste měli každého zaměstnance o rizicích souvisejících s výkonem práce toho daného zaměstnance. Školení se provádí pro všechny zaměstnance bez rozdílu funkcí či pracovního zařazení. Specializovanou fimu si na školení samozřejmě najmout můžete, ale můžete ho provést i sami.
11.8.2014 08:25 | Odpovědět
Tony L. Je to tak, skutečně musíte proškolit všechny zaměstnance, ale hlavně nezapomeňte veškerá školení a poučení evidovat. Mám malé bistro, celkem 8 zaměstnanců na dvou směnách a ani v takovém počtu není snadné uhlídat všechny věci ohledně pracovního úboru, manipulace s technikou a třeba i odpočinkové zóny zaměstnanců, proto jsme my osobně šli do externí firmy na BOZP, konkrétně CRDR. Mrkněte na jejich web www.bezpecnostprace.info ve finále to není tak drahý a ušetří to spoustu starostí, kor v restauraci...
8.3.2015 23:30 | Odpovědět
Alena Strouhalová Dobrý den, mám masérské a kosmetické studio (OSVČ). Když je práce více najímám si brigádníky na DOHODU O PROVEDENÍ PRÁCE, musím zajistit pro brigádníky školení BOZP a PO nebo je mohu vyškolit já sama?
Děkuji za info.
29.7.2014 18:19 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, odpověď na Vaši otázku najdete ve 3. kapitole článku: http://www.ipodnikatel.cz/Bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci/skoleni-zamestnancu-v-oblasti-bozp/Kdo-muze-skolit-BOZP-%E2%80%93-osoba-odborne-zpusobila-za-prevenci-rizik.html
30.7.2014 06:56 | Odpovědět
Alena Strouhalová Dobrý den, děkuji za odpověď, není mi však stále jasné, zda musím zajišťovat i školení brigádníkům, kteří příležitostně vypomáhají -Dohoda o provedení práce.

Děkuji. Strouhalová
31.7.2014 07:01 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, tato informace je v článku také uvedena:
"Pro koho musí zaměstnavatel zajistit školení BOZP
- Zaměstnavatel zajišťuje školení BOZP pro zaměstnance, kteří jsou u něj v pracovním poměru založeném, např. pracovní smlouvou, jmenováním, na základě uzavřených dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Školení BOZP zajišťuje jak pro řádové zaměstnance tak pro vedoucí zaměstnance."
Dohoda o provedení práce spadá pod dohody konané mimo pracovní poměr, tedy ano, musíte proškolit i brigádníky.
31.7.2014 08:32 | Odpovědět
Živnostník Dobrý den. Musím mít školení BOZP a PO, když jsem živnostník (OSVČ) a pracuji doma ve své kanceláři jen na počítači? Díky za informaci.
19.6.2014 11:36 | Odpovědět
Redakce portálu Dobrý den, Vy jako OSVČ, pokud pracujete na počítači, mít školení nemusíte. Tento článek je věnován problematice BOZP u zaměstnanců. Pokud máte zájem o další informace o BOZP OSVČ, pak si můžete přečíst tento článek: http://www.ipodnikatel.cz/Bezpecnost-a-ochrana-zdravi-pri-praci/bozp-u-podnikatele-bez-zamestnancu-osvc.html
19.6.2014 16:06 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.