Daň z nemovitosti – nejdůležitější informace

Daň z nemovitosti je majetkovou daní. Daňová povinnost se váže k vlastnictví nemovitého majetku a zdanění podléhají pozemky a stavby nacházející se na území ČR.

 

Daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti se skládá ze dvou daní

 • daně ze staveb,
 • daně z pozemků.

Důvodem pro tuto skutečnost je častá rozdílnost osob poplatníka daně ze staveb a daně z pozemků a rovněž odlišný způsob výpočtu daně. Proto se stanoví každá daň odděleně, ale jejich součet tvoří konečnou výši daně z nemovitostí, které se uvádí na jediném daňovém přiznání.

 

Daň z pozemků

Co je předmětem daně z pozemků

Předmětem daně z pozemků jsou všechny pozemky nacházející se na území České republiky, které jsou evidovány v katastru nemovitostí.

Jedná se o:

1. Zemědělské pozemky

 • orné půdy,
 • chmelnice,
 • vinice,
 • zahrady,
 • ovocné sady,
 • trvalé travní porosty.

2. Nezemědělské pozemky

 • hospodářské lesy,
 • rybníky s intenzivním chovem ryb,
 • zastavěné plochy a nádvoří,
 • stavební pozemky,
 • ostatní plochy (koupaliště, autokempy atd.).
 

Naopak předmětem daně nejsou a zdanění nepodléhají

 • v rozsahu půdorysu stavby pozemky zastavěné stavbami,
 • lesní pozemky, na nichž se nacházejí lesy ochranné,
 • vodní plochy s výjimkou rybníků s intenzívním a průmyslových chovem ryb (např. vodní toky, vodní nádrže),
 • pozemky určené pro obranu státu.
 

Kdo je poplatníkem daně z pozemků

Poplatníkem daně z pozemků je v zásadě vlastník pozemku. Ve specifických případech se může stát poplatníkem daně z nemovitostí i nájemce, popřípadě uživatel pozemku.

Nájemce je poplatníkem, pokud má v pronájmu pozemky evidované v katastru nemovitostí zjednodušeným způsobem. Uživatel je poplatníkem daně z pozemků, pokud vlastník pozemku není znám nebo pokud byl přidělen v rámci pozemkových úprav do zatímního užívání pozemek náhradní.

 

Pokud jedna z osob zaplatí daň, daňová povinnost ostatních je tímto splněna. Finanční úřad má právo vyzvat k podání daňového přiznání a k zaplacení daně kteroukoliv z těchto osob.

 

Základ daně pozemků a sazba daně

Základ daně, jakož i sazba daně, se stanoví u jednotlivých pozemků rozdílně podle druhu pozemku a je uvedena v § 5 a § 5 zákona o dani z nemovitosti.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.