Daň z nemovitosti – nejdůležitější informace

Daň z nemovitosti je majetkovou daní. Daňová povinnost se váže k vlastnictví nemovitého majetku a zdanění podléhají pozemky a stavby nacházející se na území ČR.

 

Daň ze staveb

Co je předmětem daně ze staveb

Předmětem daně ze staveb jsou stavby na území České republiky, které jsou nemovitostmi podle Obchodního zákoníku, tedy stavby spojené se zemí pevných základem, a které podléhají kolaudačnímu řízení, tj. na které bylo vydáno kolaudační rozhodnutí. Stavby, které nesplňují tyto podmínky, nejsou pro účely daně z nemovitostí stavbami.

Dani podléhají rovněž ty stavby, které jsou v rozporu se stavebně právními předpisy užívány, ačkoliv na ně nebylo vydáno kolaudační rozhodnutí.

Zvláštní kategorií daně ze staveb jsou daň z bytů a daň ze samostatných nebytových prostorů. Kromě bytů a samostatných nebytových prostorů podléhají dani i podíly na společných částech domu (chodby, schodiště, sušárny, kočárkárny apod.)

 

Kdo je poplatníkem daně ze staveb

Poplatníkem daně ze staveb je vlastník stavby, příp. bytu nebo samostatného nebytového prostoru.

 

Základ daně a daň ze staveb

Základem daně ze staveb je nejčastěji výměra půdorysu nadzemní části stavby v m2 podle stavu k 1. lednu příslušného zdaňovacího období.

Sazba daně je opět pro různé druhy staveb různá. Je upravena v § 11 zákona o dani z nemovitosti.

 

Daňové přiznání a placení daně z nemovitostí

Daňové přiznání podává poplatník daně do 31. ledna zdaňovacího období, avšak pouze tehdy pokud je nepodal v některém z předchozích zdaňovacích období.

Při placení daně z nemovitosti se zohledňuje předmět činnosti poplatníků. Pokud se jedná o poplatníky provozující zemědělskou výroby a chov ryb, jsou povinni uhradit daň ve dvou stejných splátkách, a to nejpozději do 31. srpna a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období. Ostatní poplatníci uhrazují svoji daňovou povinnost ve čtyřech stejných splátkách, nejpozději do 31. května, do 30. června, do 30. září a do 30. listopadu běžného zdaňovacího období.

 

Novinky u daně z nemovitosti od roku 2013

Sazba daně z převodu nemovitostí se zvyšuje ze 3 % na 4 %.

Nová organizace správy daně z nemovitostí

Od 1. ledna 2013 spravuje daň z nemovitostí v České republice 14 finančních úřadů se sídlem v jednotlivých krajských městech a v hlavním městě Praze.

Tiskopis „Přiznání k dani z nemovitostí“

Formulář Přiznání k dani z nemovitostí (25 5450 MFin 5450, vzor č. 12) aktuální pro rok 2013 je k dispozici ve formátu PDF.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.