Daň z příjmu právnických osob

Způsob zdanění příjmů záleží na právní formě podnikání, kterou si podnikatel zvolí již při zakládání podniku. Fyzická osoba podléhá zdanění dani z příjmu fyzických osob (živnostníci)  a právnická osoba (tedy většina společností) podléhá dani z příjmu právnických osob. Nyní se blíže podíváme na zdanění příjmů u osob právnických, které je upraveno zákonem č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Daň z příjmu PO a daňové přiznání PO za rok 2013

Daň z příjmů (právnických, ale i fyzických osob) je daní přímou, tj. je vypočtená z konkrétních příjmů nebo majetku poplatníka.

Daň z příjmu se odvádí finančním úřadům na základě daňového přiznání.

Daň z příjmů právnických osob je upravena v Zákonu o daních z příjmů č. 586/1992 Sb (od § 17).

Pro základní orientaci v pojmech, které se používají v souvislosti s daní z příjmu právnických osob, vám poslouží Slovníček pojmů k daním z příjmů PO.

 

Poplatníci daně z příjmu právnických osob

Daň z příjmu právnických osob musí platit všechny právnické osoby, tedy i neziskové organizace.

V následujícím přehledu jsou udeveni všechni poplatníci této daně

  • osoby, které nejsou fyzickými osobami,
  • organizační složky státu podle zvláštního právnického předpisu,
  • poplatníci, kteří mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení (povinnost se váže na příjmy na území ČR i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí),
  • >poplatníci, kteří nemají sídlo na území České republiky, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území ČR (v tomto případě se přihlíží k mezinárodním smlouvám, aby nedocházelo ke dvojímu zdanění).

Zdaňovacím obdobím je kalendářní rok nebo hospodářský rok.

Předmět daně z příjmu právnických osob

Předmětem daně z příjmu právnických osob jsou příjmy plynoucí z veškeré činnosti a z nakládání s majetkem. Je důležité se řídit zákonem, protože existují příjmy, které jsou vyňaté z předmětu daně, příjmy osvobozené od daně nebo příjmy, které se do základu daně nezahrnují.

Příjmy vyňaté z předmětu daně z příjmů PO

Následující příjmy, jsou podle zákona vyňaty ze zdanění příjmu právnických osob

  • příjmy získané nabytím akcií (podle zákona č. 92/1991 Sb., o podmínkách převodu majetku státu na jiné osoby, ve znění pozdějších předpisů),
  • příjmy získané zděděním nebo darováním nemovitosti, movité věci nebo majetkového práva s výjimkou příjmů z nich plynoucích,
  • příjmy, které plynou z titulu spravedlivého zadostiučinění či smírného urovnání záležitosti přiznaného Evropským soudem pro lidská práva, a to ve výši, kterou je ČR povinna uhradit.

U poplatníků dani z příjmu právnických osob, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, existují i další příjmy vyňaté z předmětu daně. Více informací najdete v § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy osvobozené od daně z příjmů PO

Od daně z příjmu právnických osob jsou osvobozeny následující příjmy

 
  • příjmy z provozování taxativně vyjmenovaných ekologických zařízení v roce uvedení do provozu a v pěti následujících zdaňovacích období,
  • úroky z přeplatku na dani, který zavinil správce daně a orgán SSZ, a také z penále od zdravotních pojišťoven,
  • úroky hypotéčních zástavních listů (emitovaných do 1.1.2008).

U poplatníků daně z příjmu právnických osob, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, existují i další příjmy osvobozené od této daně. Více také v § 18 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.