Daň z příjmu právnických osob

Způsob zdanění příjmů záleží na právní formě podnikání, kterou si podnikatel zvolí již při zakládání podniku. Fyzická osoba podléhá zdanění dani z příjmu fyzických osob (živnostníci)  a právnická osoba (tedy většina společností) podléhá dani z příjmu právnických osob. Nyní se blíže podíváme na zdanění příjmů u osob právnických, které je upraveno zákonem č. 586/1992 sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

Příjmy nezahrnované do základu daně z příjmů PO

Existují dva základní příjmy, které si právnická osoba nezahrnuje do daně z příjmu právnických osob

  • částky, které již byly poplatníkem zdaněny podle zákona o daních z příjmů, pokud jsou zahrnuty ve výnosech,
  • příjmy, které tvoří samostatné základy (podíly na zisku s.r.o., přijaté dividendy apod.).

Výpočet základu daně z příjmů PO

Výpočet základu daně z příjmu právnických osob proveďte na základě schématu pro výpočet základu daně z příjmů PO.

Sazba daně z příjmů PO

Sazba daně z příjmu právnických osob činí 19 %. Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34 a § 20 odst. 7 a 8 ZDP, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 5 % ze základu daně u investičního fondu, podílového fondu, zahraničního fondu kolektivního investování, založeného v jiném členském státě Evropské unie, Norsku nebo Islandu.

Sazba daně z příjmů právnických osob činí 5 % u penzijního fondu, fondu penzijní společnosti nebo u instituce penzijního pojištění s výjimkou penzijní společnosti nebo obdobné společnosti obhospodařující fondy obdobné fondům penzijního pojištění. Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený o položky podle § 34, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů.

Sazba daně z příjmů právnických osob ve výši 15 % se vztahuje na samostatný základ daně podle § 20b zaokrouhlený na celé tisícikoruny dolů.

Pro stanovení daně z příjmů PO se používá sazba daně, která je účinná k prvnímu dni zdaňovacího období nebo období, za něž je podáváno daňové přiznání. Více v § 21 ZDP.

Přiznání k dani z příjmů PO 2014

Stáhněte si tiskopis Daňového přiznání k dani z příjmů PO za rok 2013

Stáhněte si Pokyny k vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů PO za rok 2013

Podání daňového přiznání PO za rok 2013

Daňové přiznání právnických osob za rok 2013 se podává nejpozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období roku 2013.

Poplatníci, kteří mají uloženu povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, nebo kteří využili služeb daňového poradce, podávají daňové přiznání nejpozději do 6 měsíců po uplynutí zdaňovacího období roku 2013.

Na žádost poplatníka může správce daně prodloužit lhůtu pro podání přiznání až o 3 měsíce. V případě, že poplatníkovy příjmy jsou předmětem daně v zahraničí, může správce daně prodloužit lhůtu k podání daňového přiznání na žádost poplatníka až na 10 měsíců po uplynutí zdaňovacího období.

Návod na vyplnění daňového přiznání PO za rok 2013

Pro správné vyplnění daňového přiznání právnické osoby za rok 2013 následujte Pokyny, které jsou výše ke stažení.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.