Daňové aspekty finančního leasingu

V tomto článku se zaměřujeme na leasing z hlediska daní. Zajímat nás ve spojitosti s leasingem bude hlavně daň z přijmu, kde je možné odepsat leasing z daní (tzv. leasingový odpis), daň z přidané hodnoty a silniční daň.

 

Leasing z pohledu daní

Daň z příjmu

Tato problematika je kompletně upravena zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon umožňuje zahrnovat specifické formy výdajů do daňově účinných nákladů, a to na straně poskytovatele i příjemce leasingu.

Aby byly výdaje finančního leasingu daňově uznatelné, musí být doba trvání leasingové smlouvy delší než 20% stanovené doby odepisování předmětu leasingu. Nejkratší lhůta je tři roky, u nemovitosti pak osm let.

Po dobu trvání leasingové smlouvy je předmět zařazen v majetku poskytovatele, který jej odepisuje, přičemž může využít tzv. leasingových odpisů.

Pro daňovou uznatelnost výdajů u příjemce platí podmínka, že kupní cena předmětu po ukončení doby leasingu není vyšší než zůstatková cena vypočtená ze vstupní ceny evidované u vlastníka, kterou by věc měla při rovnoměrném odepisování k datu prodeje.

Při splnění všech těchto podmínek smí příjemce zahrnovat leasingové splátky do daňově účinných výdajů rovnoměrně po dobu trvání leasingové smlouvy.

Finanční leasing je daňově výhodný pro poskytovatele i příjemce leasingu, neboť vstupní cenu předmětu lze zahrnout do daňově účinných výdajů za dobu podstatně kratší než při přímém nákupu.

 

Daň z přidané hodnoty (DPH)

Uplatňování daně z přidané hodnoty (DPH) u leasingu upravují jednotlivá ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Příjemci leasingu si mohou u věcí pořízených formou finančního leasingu uplatnit nárok na odpočet daně na základě daňového dokladu vystaveného leasingovou společností. Lze to ale pouze u nákladních automobilů nebo u osobních automobilů předělaných na nákladní pomocí mřížky.

Zdanitelné plnění se považuje za uskutečněné dnem dohodnutým ve smlouvě.

 

Silniční daň

Tuto oblast upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční, ve znění pozdějších předpisů. Stanovuje, že poplatníkem silniční daně je osoba zapsaná v technickém průkazu jako provozovatel vozidla.

V případě finančního leasingu je jako provozovatel vozidla obvykle zapsán příjemce, tedy podnikatel, proto má povinnost odvádět silniční daň, i když vozidla jsou evidována v majetku poskytovatele leasingu.

 

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.