Jak na přiznání k DPH

Ať už jste plátci dobrovolně nebo z nutnosti, podat daňové přiznání k DPH je vaše povinnost. Musíte si vést evidenci pro daňové účely, znát své zdaňovací období, hlídat si termíny pro podání přiznání v roce 2015, vědět, jak zaplatit daň z DPH. A samozřejmě znát postup, jak podat daňové přiznání. To všechno budete zvládat na výbornou, pokud si přečtete tento článek. Navíc se dozvíte, kdo je to osoba identifikovaná k dani a kdy je nutné podat v roce 2015 souhrnné hlášení.

 

Jak vést evidenci pro daňové účely v roce 2015

Přesná forma evidence není nikde předepsaná. Doporučujeme oddělovat položky s DPH na vstupu a na výstupu a dále položky se základní sazbou a sníženou sazbou.

Daň na vstupu je DPH, kterou podnikateli (plátci DPH) připočítá k ceně obchodovaného zboží (služby) jeho dodavatel (plátce DPH).

Daň na výstupu je DPH, kterou podnikatel (plátce) přičte k ceně zboží prodávaného odběratelům.

Pokud:

  • Daň na vstupu > daň na výstupu = nárok na odpočet (stát podnikateli vrací rozdíl mezi daní na vstupu a daní na výstupu),
  • Daň na vstupu < daň na výstupu = daňová povinnost (plátce platí státu rozdíl mezi daní na vstupu a daní na výstupu).

Pokud plátce pořizuje zboží ze států, které jsou členy EU, musí uskutečněná plnění členit podle států.

Pro evidenci je možné také použít specializované programy, výhodu mají plátci vedoucí účetnictví v účetním programu.

Např.: Obchodník s obuví koupí od svého dodavatele zboží za 150 000 Kč. V této ceně je již zahrnuto DPH 25 000 Kč (daň na vstupu), cena zboží bez DPH je tedy 125 000 Kč. Obchodník prodá zákazníkům ve své prodejně obuv celkem za 210 000 Kč. I v této částce je již započítané DPH, které činí 35 000Kč (daň na výstupu), cena zboží bez DPH je tedy 175 000 Kč. Daň na vstupu je menší než daň na výstupu, obchodníkovi tedy vzniká daňová povinnost ve výši 10 000 Kč.

 

Zdaňovací období DPH v roce 2015

Zdaňovacím obdobím je podle zákona o DPH buď jeden měsíc, nebo jedno čtvrtletí – záleží na obratu podnikatele.

Pokud obrat podnikatele platícího DPH za předcházející kalendářní rok nepřesáhl 10 milionů Kč, je zdaňovacím obdobím jednou čtvrtletí. Pokud obrat podnikatele tuto částku přesáhl, zdaňovacím obdobím je jeden měsíc.

Které položky tvoří obrat podnikatele, je vysvětleno v článku Dilema podnikatele: Být plátcem nebo neplátcem DPH?.

Jestliže by podnikatel, pro kterého platí zdaňovací období v délce jednoho čtvrtletí, měl zájem zkrátit své zdaňovací období na jeden měsíc, může tak učinit, pokud jeho obrat přesáhl 2 mil Kč. Změnu může provést od 1. ledna daného roku. Své rozhodnutí musí ohlásit správci daně (finančnímu úřadu) do 31. ledna příslušného roku.

 

Jak zaplatit DPH v roce 2015?

Portál České daňové správy uvádí, že daň je možno zaplatit v hotovosti na pokladně příslušného finančního úřadu, prostřednictvím poukázky typu A nebo bezhotovostně bankovním převodem.

Placení DPH převodem

Číslo bankovního účtu se skládá s tzv. předčíslí bankovního účtu, kterým je číslo daně (u DPH je to konkrétně 705), a dále z čísla účtu příslušného finančního úřadu. Mezi předčíslím a číslem účtu je pomlčka. Pod který finanční úřad plátce DPH spadá, záleží na jeho sídle (u právnických osob) či místě bydliště (u fyzických osob). Příslušný finanční úřad můžete dohledat na portálu České daňové správy. Kód banky pro bankovní převody při placení DPH je 0710.

Např.: OSVČ s bydlištěm v Praze 4 by platbu DPH posílala na účet  705-7627041/0710.

Variabilním symbolem je podnikatelovo DIČ, resp. číslo, které následuje za kódem CZ. Pokud podnikatel nemá přiděleno DIČ, je variabilním symbolem v případě, že se jedná o fyzickou osobu, rodné číslo bez lomítka, v případě, že jde o právnickou osobu, IČO podnikatele.

Konstatní symbol při placení daní: pro bezhotovostní platby je 1148, pro hotovostní platby je 1149.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.