Jak na přiznání k DPH

Ať už jste plátci dobrovolně nebo z nutnosti, podat daňové přiznání k DPH je vaše povinnost. Musíte si vést evidenci pro daňové účely, znát své zdaňovací období, hlídat si termíny pro podání přiznání v roce 2015, vědět, jak zaplatit daň z DPH. A samozřejmě znát postup, jak podat daňové přiznání. To všechno budete zvládat na výbornou, pokud si přečtete tento článek. Navíc se dozvíte, kdo je to osoba identifikovaná k dani a kdy je nutné podat v roce 2015 souhrnné hlášení.

 

Osoba identifikovaná k dani

Zvláštním případem, kdy se podnikatel může stát plátcem DPH, je tzv. osoba identifikovaná k dani.

Osobou identifikovanou k dani se stává právnická osoba nepovinná k dani, pokud:

  • pořizuje zboží z jiného členského státu EU a hodnota pořízeného zboží přesáhla 326 000 Kč za rok (osoba je identifikovaná k dani ke dni, kdy celková částka přesáhla hranici 326 000 Kč a do 15 dní od tohoto dne musí finančnímu úřadu předložit přihlášku k registraci k placení DPH);
  • pořizuje z jiného členského státu EU dopravní prostředek nebo zboží, na které se vztahuje spotřební daň (které zboží podléhá spotřební dani, je možné zjistit ze zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních; do 15 dní od pořízení dopravního prostředku nebo zboží, které je předmětem spotřební daně, musí osoba identifikovaná k dani předložit přihlášku k registraci),
  • pořizuje zboží z jiného členského státu EU a podá přihlášku k registraci k placení DPH.

I osoba identifikovaná k dani je povinná podat přiznání k DPH do 25 dní od skončení zdaňovacího období a do stejné doby daň zaplatit.

 

Souhrnné hlášení

Souhrnné hlášení se týká plátce DPH, který obchoduje se zahraničím v rámci Evropské unie.

Konkrétně se jedná o tyto případy obchodnování v EU:

  • dodání zboží do jiného státu EU osobě registrované k dani v jiném státě EU,
  • přemístění obchodního majetku do jiného státu EU,
  • dodání zboží kupujícímu v třístranném obchodu (třístranný obchod tvoří prodávající, prostřední osoba a kupující, každý je registrovaný k dani v jiném členském státě EU; prodávající dodává kupujícímu zboží přes prostřední osobu), přičemž plátce je prostřední osobou,
  • poskytnutí služby s místem plnění v jiném státě EU (s výjimkou služeb osvobozených od daně), osobě registrované k dani v jiném státě EU, pokud je povinen přiznat a zaplatit daň příjemce služby.

Pokud tedy podnikatel uskuteční některou z těchto činností, je povinen podat souhrnné hlášení. Může jej tedy podávat i nepravidelně, pouze když uskuteční jednu z výše uvedených činností.

 

Podání souhrnného hlášení v roce 2015

Souhrnné hlášení podává plátce vždy za měsíc, do 25 dní od skončení daného měsíce.

Souhrnné hlášení je možné podat pouze elektronicky na adrese Portálu veřejné správy.

Lze jej podat s i bez uznávaného (zaručeného) elektronického podpisu. Pokud jej podnikatel podá bez elektronického podpisu, musí vytisknout potvrzení o odeslání souhrnného hlášení (tzv. E-tiskopis – objeví se na stránkách portálu na konci vyplňování a je nutné jej vytisknout ihned po vyplnění!) a do 5 dnů jej doručit na příslušný finanční úřad (nejdéle však do 25. dne v příslušném měsíci).

 

Mohlo by se vám hodit

Slovníček pojmů k DPH

Článek aktualizován: 7.1.2015

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.