Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků

Na následujících řádcích vám představíme příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků. Zmíníme také nepeněžní příjmy a osvětlíme vám základ daně ze závislé činnosti za rok 2013.

 

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků FO

Pokud se prozatím neorientujete v problematice daní z příjmů FO, doporučujeme vám si nejdříve prostudovat Základní informace o dani z příjmů FO. Daňové přiznání za rok 2013 se vám pak bude snáze vyplňovat.

Příjmy ze závislé činnosti a funkčních požitků jsou předmětem daně z příjmů FO a upravuje je § 6 zákona o dani z příjmů.

Přečtěte si, co je přesně předmětem daně z příjmů FO.

 

Příjmy ze závislé činnosti

Příjmy ze závislé činnosti jsou tvořeny

  • Příjmy ze současného nebo dřívějšího pracovně-právního poměru, v němž je poplatník povinen dbát příkazů plátce příjmů.

Pracovně-právní vztah vzniká na základě uzavřené pracovní smlouvy, dohody o provedení práce či dohody o pracovní činnosti.

  • Příjmy za práci členů družstva, společníků a jednatelů společností s ručením omezeným, komanditistů komanditních společností.
  • Odměny členů statutárních a jiných orgánů právnických osob. Např. odměny členů představenstva.

 

Funkční požitky

Funkčními požitky jsou odměny za výkon funkce členů vlády, senátorů, jednatelů a zástupců zájmových sdružení apod.

Nepeněžní příjmy Vedle peněžních příjmů vyplývajících například z pracovních smluv (platy, mzdy) mohou zaměstnavatelé poskytovat zaměstnancům příjmy nepeněžní. Často se setkáváme s tzv. zaměstnaneckými benefity. Mnohé z nich podléhají zdanění stejně jako příjmy zaměstnanců dle § 6.

Jsou to například zboží či služby poskytnuté zaměstnancům zdarma, nebo se slevou. Častým nepeněžním příjmem je používání služebního vozidla zaměstnancem pro soukromé účely. V tomto případě je nepeněžním příjmem zaměstnance 1 % vstupní ceny vozidla za každý započatý měsíc.

 

Velká část nepeněžních příjmů je však osvobozena od daně z příjmu (§ 6 odst. 9).

Osvobozené příjmy

Je to například nepeněžní plnění za stravování zaměstnanců, příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění a životní pojištění v úhrnu do výše 30 tis. Kč za rok, nepeněžní plnění ze sociálních fondů zaměstnavatele na návštěvu kulturních a sportovních akcí, na využívání zdravotnických, sportovních, kulturních a vzdělávacích zařízení.

 

Základ daně z příjmů FO ze závislé činnosti

Dílčí základ daně ze závislé činnosti dle § 6 ZDP tvoří součet hrubé mzdy a případných nepeněžních příjmů zaměstnance, zvýšený o částku sociálního a zdravotního pojištění vykazovaného zaměstnavatelem. Hovoříme o tzv. superhrubé mzdě. V podstatě jde o násobek zmiňovaného součtu příjmů koeficientem 1, 34.

Tento dílčí základ daně (§ 6) nám následně spolu s ostatními příjmy (§ 7 – § 10) vytváří základ daně pro výpočet daně z příjmů fyzických osob.

Schéma výpočtu základu daně z příjmů FO

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.