Proč mít sídlo firmy v zahraničí

Možná vám přijde, že mít sídlo firmy v zahraničí je nesmyslné. Ale není tomu tak. Přinášíme vám článek, díky němuž pochopíte výhody toho, když své podnikání přesídlíte do zahraniční.

Proč přestěhovat firmu do zahraničí

Hlavními důvody změny místa podnikání není pouze výhodnější daňová legislativa, jak by se na první pohled mohlo zdát. Vedle daňových výhod láká i obecně transparentnější legislativní rámec, stabilita, komunikace s finančními úřady, zástupci státní správy atp., obecně řečeno tedy vstřícnější podnikatelské prostředí.

Klesají i nároky na dokumentaci, v některých případech je možné založit společnost dokonce prostřednictvím internetu, což samozřejmě vede k dalším úsporám a hlavně komfortu.

Ekonomové se shodují, že právě transparentnost legislativy včetně té daňové a jasné podnikatelské prostředí jsou hlavním prostředkem pro zamezení odlivu příjmů do ekonomicky příznivějších lokalit a tedy i nástrojem dalšího hospodářského růstu celé země.

V kterých zemích podnikat

V tomto ohledu se díky transparentní legislativě a vysoce konkurenčním daňovým systémům centrem daňového plánování stávají evropské země, a to především Kypr, Nizozemí, Irsko a Lucembursko, které si jsou své atraktivnosti vědomy a dále podnikatelské prostředí zjednodušují. Zejména jde o rychlost založení nové společnosti a její náročnost na základní kapitál.

Přesun sídla sebou nese náklady

Přesun sídla do zahraničí samozřejmě není vždy možný. Spolu se sídlem je z daňového hlediska nutné, aby došlo ke změně místa vedení společnosti, tedy místa, ze kterého dochází k operativnímu vedení společnosti.

Nevýhodou přesídlení firmy do zahraničí jsou náklady spojené se samotným přesunem a poté i zvýšené náklady na další administraci společnosti.

 

Všeobecně mají ostatní evropské země vhodné pro přesídlení vyšší ekonomickou úroveň a tím i úroveň cen. Přesun sídla a následný outsourcing tzv. business office služeb může firmě několikanásobně zvýšit náklady oproti obdobným službám v ČR. V jiných relacích se samozřejmě pohybují i náklady na personální zajištění zahraničních poboček.

Na druhé straně, pokud se vrátíme k faktoru výhodnější daňové legislativy, úspory spojené s nižším daňovým zatížením tyto náklady bohatě vynahradí.

Pro ilustraci při 10 mil. základu daně činí daň v ČR (21 %) 2,1 mil. Kč. Na Kypru při obdobném výsledku a sazbě 10 % bude daň pouze 1 milion Kč. Pokud bychom pro příklad uvažovali zvýšené náklady na provoz zahraniční pobočky zhruba ve výši poloviny daňové povinnosti na Kypru (0,5 mil. Kč), stále vzniká efektivní úspora 0,6 mil. Kč k využití ať už pro rozvoj, reinvestici do podniku, anebo jiné potřeby místo odvodu správci daně.

Pro jaké firmy je přesun sídla výhodný

Už z ilustračního příkladu je zřejmé, že se k přesunům sídla do zahraničí uchylují spíše střední a větší společnosti, nejčastěji s jasnými strategickými plány např. vstupu na zahraniční trhy, vstupu strategického investora atd. Ty potom kromě daňových výhod docení i všechny další benefity plynoucí z transparentního legislativního rámce, pružnosti úřadů atd.

Zdroj: APOGEO

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.