Schéma výpočtu základu daně z příjmů FO

Víte, jak vypočítat základ daně z příjmů u fyzických osob za rok 2013? Pokud vaše odpověď zní "Ne", je načase, abyste se to s námi naučili.

Dílčí základy daně z příjmů FO

Dílčí základ daně dle § 6 tvoří příjmy ze závislé činnosti (i nepeněžní) a funkční požitky, zvýšené o vypočtenou částku na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění placené zaměstnavatelem. V této souvislosti mluvíme o tzv. superhrubé mzdě – koeficient 1, 34.

Dílčí základ daně dle § 7 tvoří rozdíl mezi příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení příjmů. Může tedy vzniknout kladný DZD, nebo dílčí daňová ztráta.

Do dílčího základu daně dle § 8 vstupují celkové dosažené příjmy. U příjmů z kapitálového majetku je třeba si uvědomit, že značná část příjmů je zdaňována srážkovou daní a do DZD nám vůbec nevstupují.

Dílčí základ daně dle § 9 tvoří obdobně jako u §7 rozdíl mezi příjmy a výdaji na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů.  I zde může vzniknout kladný či záporný dílčí základ daně.

Dílčím základem daně dle §10 je příjem snížený o výdaje vynaložené na jeho dosažení.  Na rozdíl od §7 a §9 nemohou výdaje překročit příjmy, nemůže tedy vzniknout dílčí daňová ztráta.

 

Dílčí základy daně, tj. rozdíly mezi příjmy a výdaji (vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení těchto příjmů) lze v zásadě vypočítat třemi způsoby:

1 podvojným účetnictvím

Podvojné účetnictví je nejsložitějším způsobem a ze zákona mají povinnost jej vést:

  • právnické osoby,
  • fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku,
  • fyzické osoby s obratem za předcházející kalendářní rok 25 miliónů Kč,
  • ostatní fyzické osoby na základě svobodného rozhodnutí,
  • ostatní fyzické osoby, které jsou jako podnikatelé účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků tohoto sdružení je výše uvedenou osobou,
  • ostatní fyzické osoby, kterým vedení účetnictví ukládá zvláštní předpis.

2 daňovou evidencí

Daňová evidence vyžaduje evidenci všech příjmů a výdajů a majetku a závazků podnikatele.

Návod na výpočet základu daně z příjmů FO pomocí daňové evidence

3 výdajovým paušálem

Výdajové paušály stanovují procento výdajů, které můžete odečíst od příjmů pro jednotlivé druhy podnikatelské činnosti. Je to nejjednodušší způsob výpočtu základu daně.

Návod na výpočet základu daně z příjmů FO výdajovým paušálem

Schéma výpočtu základu daně z příjmů FO

Dílčí základ daně dle §7 (+,-)

+ Dílčí základ daně dle §8 (+)

+ Dílčí základ daně dle §9 (+,-)

+ Dílčí základ daně dle §10 (+,0)

= Souhrn dílčích základů (§7-§10) nebo daňová ztráta

Daňovou ztrátu lze odečíst od úhrnu dílčích základů daně dle §7-§10 v následujících 5 zdaňovacích obdobích.

+ Dílčí základ daně dle §6 (+)

Vstupuje vždy v celé výši do základu daně.

= Základ daně z příjmů FO

V případě daňové ztráty §7-§10 je ZD tvořen DZD §6.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.