Schéma výpočtu základu daně z příjmů PO

Umíte vypočítat základ daně z příjmů právnických osob? V tomto článku se na něj podrobně zaměříme a ukážeme vám, jak na to.

 

 Výpočet základu daně z příjmů právnických osob

Pokud se prozatím neorientujete v problematice daní z příjmů DO, doporučujeme vám si nejdříve prostudovat Základní informace o dani z příjmů PO.


Základ daně z příjmů PO

Předmětem daně z příjmů právnických osob jsou veškeré příjmy z činností a z nakládání s majetkem. Podnikatelské subjekty, tj. právnické osoby jsou účetními jednotkami. Tedy účtují o výnosech a nákladech.

Základ daně právnických osob vychází z výsledku hospodaření před zdaněním. Tento výsledek hospodaření bývá ve většině případech upravován množstvím připočitatelných položek a současně i položkami snižujícími hospodářský výsledek.

Schéma výpočtu základu daně z příjmů PO

Výnosy za zdaňovací období celkem

- náklady za zdaňovací období celkem

+/- daň z příjmů právnických osob

(účt. Skupina 59x)

= hospodářský výsledek před zdaněním

+ daňově neuznatelné náklady

+ sociální a zdravotní pojištění neuhrazené do 31. ledna následujícího roku

+ neuhrazená hodnota závazků po splatnosti více než 36 měsíců

+ rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (ÚO > DO)

+ rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami (ÚZC>DZC)

- osvobozené příjmy

- příjmy nezahrnované do základu daně

- rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (ÚO < DO)

- rozdíl mezi účetními a daňovými zůstatkovými cenami (ÚZC < DZC)

- sociální a zdravotní pojištění uhrazené po 31. lednu

= základ daně

Daňově neuznatelné náklady jsou takové náklady, které nesplňují zákonnou úpravu dle § 24 ZDP, nebo jsou dále obsaženy v §25 ZDP.

K hospodářskému výsledku se připočítává hodnota neuhrazeného sociálního a zdravotního pojištění do 31. ledna následujícího roku. Jedná se o částku vykazovanou zaměstnavatelem i o částku sráženou zaměstnancům. Pokud je později příslušná částka uhrazena, o tuto hodnotu je v dalším zdaňovacím období snížen hospodářský výsledek.

 

Směrodatné pro daň z příjmu jsou daňové odpisy. Pokud jsou účetní odpisy větší či menší než daňové, je třeba o tento rozdíl upravit výsledek hospodaření.

Rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy u hmotného majetku


 Stejným způsobem je třeba ošetřit i rozdíl mezi daňovými a účetními zůstatkovými cenami.

Osvobozenými příjmy, o které se snižuje hospodářský výsledek, jsou například příjmy z dividend a jiných podílů na zisku vyplácených dceřinou společností mateřské společnosti.

Seznam příjmů osvobozených od daně z příjmu PO   

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.