Silniční daň – nejdůležitější informace

Všechny důležité informace ze Zákona č. 16/1993 Sb., o dani silniční ze dozvíte v následujícím článku. Zahrnuje vše podstatné, co se týká předmětu silniční daně i jejích plátců.

 

Silniční daň

Co je předmětem silniční daně

Předmětem daně silniční jsou taková silniční motorová vozidla, která jsou vyrobena za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat nebo věcí a jejich přípojná vozidla.

Aby tato vozidla podléhala silniční dani, musí splňovat následující dvě podmínky

  • Vozidlo musí být registrováno a provozováno v České republice.
  • Vozidlo musí být používáno nebo určeno k podnikání nebo jiné samostatné výděleční činnosti, případně používáno v přímé souvislosti s podnikáním, eventuelně k činnostem, z nichž plynoucí příjmy jsou předmětem daní z příjmů.

Výše uvedené podmínky se však nevztahují na vozidla s celkovou hmotností více než 12 tun, pokud jsou v České republice registrována a jsou určena výlučně k přepravě nákladů. Taková vozidla jsou předmětem daně vždy.

 

Kdo je poplatníkem silniční daně

Poplatníkem daně silniční je fyzická nebo právnická osoba, která je provozovatelem vozidla a je zapsána v technickém průkazu. Může jím být rovněž i osoba, která užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je osoba, která zemřela, příp. zanikla nebo byla zrušena.

V praxi je poměrně běžné, že provozovatel odhlásí vozidlo z evidence dopravního inspektorátu v důsledku jeho prodeje, ale změna na nového provozovatele nebyla dosud vyznačena v technickém průkazu vozidla. V těchto případech zůstává poplatníkem silniční daně až do doby přepisu v technickém průkazu původní provozovatel vozidla.

Zvláštním případem je využívání vozidla v zaměstnaneckém poměru. Pokud zaměstnanec vysílá svého zaměstnance na pracovní cestu a proplácí mu cestovní náhrady, přičemž zaměstnanec použije svůj osobní automobil, příp. přípojné vozidlo, je poplatníkem daně silniční zaměstnavatel. Pokud však zaměstnanec používá předmětné vozidlo i ke své vlastní podnikatelské činnosti, je poplatníkem daně tento zaměstnanec.

 

Vznik a zánik daňové povinnosti

Povinnost platit silniční daň vzniká v kalendářním měsíci, v němž bylo vozidlo registrováno a zároveň určeno k podnikání.

 

Registrační povinnost

Poplatník, který splňuje rozhodné skutečnosti pro placení silniční daně, je povinen splnit registrační povinnost k dani silniční ve lhůtě splatnosti nejbližší zálohy na daň.

 

Splatnost záloh

  • 15.04. (za leden až březen),
  • 15.07. (za duben až červen),
  • 15.10. (za červenec až září),
  • 15.11. (za říjen až listopad).

Přiznání k dani silniční se podává k 31. lednu.

Základ daně silniční

Základ daně se liší podle druhu zdaňovaných vozidel

  • u osobních automobilů je základem daně zdvihový objem motoru v cm3,
  • u návěsů tvoří základ daně součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav,
  • u ostatních vozidel největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav (přívěsy, tahače, autobusy).

Sazba silniční daně je stanovena pevnou částkou. Platí pro každé vozidlo samostatně a odvozuje se z údajů uvedených v technických dokladech k příslušnému vozidlu.

Vznikne-li nebo zanikne daňová povinnost v průběhu zdaňovacího období (kalendářního roku), činí pak daň 1/12 roční daňové sazby za každý kalendářní měsíc, v němž byly splněny rozhodné skutečnosti pro placení silniční daně.

Diskuze k článku

Přidat komentář
valerie89 My na firmu provozujeme naštěstí jednu malou dodávku, takže zas tak moc silniční daň řešit nemusíme. I tak jsem si však přes https://ideaclub.cz/slovnik-pojmu/silnicni-dan kontrolovala, kolik máme vlastně platit, abychom náhodou pak v budoucnu na této dani neměli nějaké nedoplatky.
27.10.2019 21:52 | Odpovědět
Karel Novák Dobrý den, jsem OSVČ na vedlejší činnost (při zaměstnání), v TP vozidla, používaného pro výdělečnou činnost jsem uveden jako soukromá osoba (ne na IČO). Musím se registrovat na FÚ jako plátce silniční daně? Děkuji
10.1.2016 21:36 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.