Skupinová registrace k DPH

Máte povědomí o tom, že v oblasti registrace k dani z přidané hodnoty (DPH) je zavedena také možnost skupinové registrace? Více o této zajímavé možnosti registrace DPH i všechny potřebné formuláře ke stažení naleznete v následujícím článku.

Skupinová registrace k dani z přidané hodnoty

Skupina

Skupina se považuje za samostatnou osobu povinnou k DPH a je na základě přihlášky registrována jako plátce daně podle § 95a zákona o DPH (Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).

Každá osoba může být členem pouze jedné skupiny. Skupina nemá samostatnou právní subjektivitu.

Pro účely skupiny jsou vydávány následující registrační tiskopisy

 

Přihláška k registraci

Přihlášku podává osoba určená za zastupujícího člena skupiny u svého místně příslušného správce daně.

Tento správce daně v součinnosti se správci daně místně příslušnými členům skupiny ověří, zda jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky pro registraci osob uvedených v přihlášce jako skupiny.

Správce daně zejména posoudí, zda

  • osoby uvedené v přihlášce jsou osobami spojenými v souladu s §5a odst.2 ZDPH
  • osoby uvedené v přihlášce mají sídlo, místo podnikání nebo provozovnu v ČR.

Informace o podkladech, které je nutné předložit spolu s vyplněným registračním formulářem, lze nalézt v pokynech k vyplnění přihlášky.

 

DIČ

Pokud správce daně zjistí, že jsou splněny všechny zákonem stanovené podmínky, skupinu zaregistruje a vydá zastupujícímu členovi osvědčení o registraci skupiny, spolu s příslušným počtem stejnopisů tohoto osvědčení pro jednotlivé členy skupiny. Skupině bude přiděleno speciální DIČ pro účely DPH ve formátu CZ699nnnnnk, kde "nnnnn" je pořadové číslo a "k" je kontrolní číslice.

 

Registrace k DPH jednotlivých členů skupiny se zruší ke dni předcházejícímu vzniku jejich členství ve skupině.

Pro účely správy DPH i související mezinárodní spolupráce bude správce daně považovat skupinu jako samostatnou osobu povinnou k dani, za niž jedná zastupující člen. Daňová rozhodnutí ve věcech skupiny budou doručována pouze zastupujícímu členovi.

V systému VIES (VAT Information Exchange System) bude skupina uvedena pod nově vydaným DIČ, k němuž budou přiřazeny identifikační údaje zastupujícího člena. V registru plátců DPH zde budou navíc uvedeni i ostatní členové skupiny. Původní DIČ jednotlivých členů již nebudou pro účely DPH platná.

 

Místní příslušnost a přechod práv a povinností

Místní příslušnost ke správci daně je u skupin určena zákonem dle sídla zastupujícího člena. U ostatních členů skupiny bude delegována resp. stanovena místní příslušnost ke stejnému správci daně (s výjimkou daně z nemovitostí a daně dědické, darovací a z převodu nemovitostí).

Při vzniku skupiny přecházejí práva a povinnosti členů skupiny na skupinu dnem její registrace, případně dnem přistoupení člena do skupiny. Při rušení skupiny práva a povinnosti skupiny přecházejí na osoby, které jsou členy ke dni zrušení registrace skupiny, dnem jejího zrušení. V případě vystoupení osoby dnem zrušení jejího členství ve skupině.

 

Přiznání za období před vznikem skupiny

Právo a povinnost jednotlivých členů skupiny podat přiznání k DPH za poslední zdaňovací období předcházející vzniku skupiny již bude mít zastupující člen s tím, že tento podá daňová přiznání samostatně za každého člena skupiny (na přiznání budou uvedeny údaje o původním plátci DPH, nově členovi skupiny).

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.