Slovníček pojmů k daním z příjmů PO

Představujeme vám výběr základních pojmů k daním z příjmů, které by měly znát právnické osoby.

Přehled pojmů u daní z příjmů právnických osob

Poplatník

Poplatníkem daně z příjmů jsou osoby, které nejsou fyzickými osobami, organizační složky státu a podílové fondy.

Výčet poplatníků daně z příjmu PO

Daňový rezident

Právnická osoba, která má na území České republiky sídlo nebo místo vedení. Zdaňuje celosvětové příjmy.

Daňový nerezident

Nesplňuje výše uvedená kritéria. Má omezenou daňovou povinnost.

Předmět daně

Příjmy (výnosy) z veškeré činnosti a z nakládání s veškerým majetkem, není-li stanoveno jinak. V zákoně jsou vyjmenovány příjmy, které nejsou předmětem daně. Některé z příjmů mohou být osvobozeny. Podrobnější vymezení předmětu daně z příjmu PO

Podnikatelské subjekty

Subjekty založené za účelem podnikání. Jejich veškeré příjmy podléhají dani z příjmů.

Nepodnikatelské subjekty

Subjekty, které nebyly založeny nebo zřízeny za účelem dosažení zisku. Podléhají dani z příjmů v omezeném rozsahu. Dani podléhají příjmy dosažené zejména z vedlejších podnikatelských aktivit.

Základ daně

Je odvozen z výsledku hospodaření před zdaněním. Výsledek hospodaření bývá významnou mírou upraven o částky zvyšující a snižující jeho výši. Upravený výsledek hospodaření před zdaněním tvoří základ daně z příjmů právnických osob.

Schéma výpočtu základu daně u PO

Účetní odpisy

Jsou součástí výsledku hospodaření. Vykazují se zpravidla měsíčně a to podílem vstupní ceny a počtem měsíců odepisování.

Více o účetních odpisech

Daňové odpisy hmotného majetku

Jedná se zpravidla o roční odpisy, jejichž způsob výpočtu a pravidla uplatnění obsahuje zákon o daních z příjmů. Existují dvě základní metody výpočtu odpisů – lineární, zrychlený. Týkají se i daně z příjmů fyzických osob.

Blíže o daňových odpisech

Daňové odpisy nehmotného majetku

Měsíční odpisy nehmotného majetku, jejichž výpočet a pravidla uplatnění obsahuje zákon o daních z příjmů.

Technické zhodnocení

Výdaje  na rekonstrukci a modernizaci majetku, pokud převýšily u jednotlivého majetku v úhrnu ve zdaňovacím období částku 40.000,- Kč.

Finanční pronájem (leasing)

Pronájem majetku, při kterém se pronajímatel smluvně zaváže prodat po skončení nájemní smlouvy předmět nájmu nájemci.

Podrobněji o finančním leasingu

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.