Dotace – odkud pocházejí a jak se k nim dostat

Odevšad se na vás valí informace o dotacích, které mohou přinést finanční zdroje do vašeho podnikání, ale stále nevíte, odkud vlastně tyto peníze plynou? Přinášíme vám přehled o Evropských fondech a operačních programech k nim náležejících.

 

Operačními programy pro hl.město Praha (nespadá do cíle Konvergence, ale do Regionální konkurenceschopnost)

 • OP Praha Konkurenceschopnost,
 • OP Praha Adaptabilita.

Devět OP pro cíl Přeshraniční spolupráce regionů. V České republice pod něj spadají všechny regiony, 0,39 mld. €

 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Bavorsko,
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Polsko,
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Rakousko,
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Sasko,
 • OP Přeshraniční spolupráce ČR – Slovensko,
 • OP Meziregionální spolupráce (všechny státy EU, Norsko a Švýcarsko),
 • OP Nadnárodní spolupráce (ČR, Rakousko, Polsko,  .....),
 • Síťový operační program ESPON 2013,
 • Síťový operační program INTERACT II (všechny členské státy).

Každý operační program má prioritní osy a konkrétní programy. Např. OPPI má 6 prioritních os (Vznik firem, Rozvoj firem, Efektivní energie, Inovace, Prostředí pro podnikání a inovace, Služby pro rozvoj podnikání, Technická pomoc) a v nich jsou potom konkrétní programy jako Nemovitosti, ICT, START apod.

Horizontální priority

Horizontální priority jsou takové, které jsou klíčové pro rozvoj společnosti a jdou napříč všemi oblastmi, všemi operačními programy, a které by měla být respektována také všemi žadateli  o veřejné prostředky.

V programovacím období 2007-2013 musejí programy a projekty respektovat dvě horizontální priority: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj.

 

Dvěma hlavními horizontálními prioritami prostupujícími realizaci nejen politiky hospodářské a sociální soudržnosti jsou rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. Evropská unie považuje tato dvě témata za své zásadní politiky a principy a jako takové se je snaží podpořit přes strukturální fondy a Fond soudržnosti. Proto nesmějí být podpořeny projekty s negativním dopadem na životní prostředí nebo zhoršující postavení znevýhodněných skupin obyvatel.

Institucionální zabezpečení fondů EU v České republice

 • Centrálním koordinátorem pro využívání fondů EU v České republice je Ministerstvo pro místní rozvoj.
 • Správa a řízení jednotlivých operačních programů je přitom v působnosti příslušných rezortních ministerstev.
 • MMR současně zodpovídá za tvorbu Národního rozvojového plánu (definuje strategii rozvoje České republiky pro období 2007-2013), Národního strategického referenčního rámce (představuje základní programový dokument České republiky pro využívání fondů Evropské unie) a dalších dokumentů na léta 2007 až 2013.
 • Přípravu dokumentů na národní úrovni zaštiťuje Řídicí a koordinační výbor.

Zdroj: Ing. Josef Gabrhel, JMV-RPIC, spol. s r.o. (text)

Zdroj: BusinessInfo.cz (mapa)

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.