Dotační podvod – jak se nedostat do sporu se zákony při vyřizování dotace na podnikání

Jak se při vyřizování dotací na podnikání nedostat do sporu s legislativními podmínkami pro přidělení dotace se dozvíte na následujících řádcích.

Dotace na podnikání – hrozba dotačního podvodu

V dnešní době jsou dotace na podnikání velice žádaným artiklem. Získat dotaci ale není jednoduchou záležitostí. Poskytovatelé dotací podmiňují jejich získání řadou podmínek, jejichž splnění je mnohdy velice složité. Konkurenční boj a ekonomické prostředí nutí podnikatele, aby údaje o svém podnikatelském záměru uváděné v žádostech přizpůsobovaly podmínkám poskytnutí dotací na úkor jejich pravdivosti. Takový postup se ale nemusí vyplatit. Trestní zákoník reaguje na tyto postupy při získávání dotací a specifikuje skutkovou podstatu trestného činu dotačního podvodu.

Co je dotační podvod?

Dotačního podvodu se tak dopustí ten, kdo v žádosti o poskytnutí dotace, subvence nebo návratné finanční výpomoci nebo příspěvku uvede nepravdivé údaje nebo hrubě zkreslené údaje nebo podstatné údaje zamlčí. Stejně tak se dotačního podvodu dopustí ten, kdo použije, v nikoli malém rozsahu, prostředky získané účelovou dotací, subvencí nebo návratnou finanční výpomocí nebo příspěvkem na jiný než určený účel. Pachatel potom může být potrestán zákazem činnosti nebo trestem odnětí svobody do dvou let v základní sazbě.

Výše uvedené jednání je trestné, aniž by byla způsobena škoda. Je to velký rozdíl oproti obecnému podvodu, u něhož je právě vznik škody vyžadován. Tuto skutečnost je třeba si dobře uvědomit.

Může se vám například stát, že jednou z podmínek poskytnutí dotace bude profinancování poskytnutých peněz do určitého termínu. Bude zřejmé, že termín nebudete schopni dodržet, ale přesto o dotaci požádáte a uvedete, že jste schopni splnit všechny podmínky poskytnutí dotace. I v této triviální situaci tak došlo k uvedení nepravdivého údaje a nezáleží na tom, že nebyla způsobena škoda a že jste splnili všechny ostatní podmínky. V konečném důsledku by se přece jen dalo říci, že došlo k poškození ostatních zájemců o příslušnou dotaci, kteří po zjištění skutečnosti, že nejsou schopni splnit všechny podmínky, o dotaci nezažádali.

 

Pachatelem trestného činu dotačního podvodu bude v zásadě vždy fyzická osoba, tedy žadatel. Nezáleží na tom, zda žadatel o dotaci žádá ve svůj prospěch, či pouze žádost vyplňuje a podává za jiný subjekt.

Při podávání žádostí o dotace je vhodné si uvědomit, že existuje konkrétní trestný čin, kterým je dotační podvod. Už samotný fakt, že zákonodárce vyčlenil tuto specifickou skutkovou podstatu z obecného pojetí trestného činu podvodu, demonstruje zájem na potlačení výše uvedených praktik a slouží rovněž k preventivnímu odstrašení. Důkladné zvážení reálného splnění podmínek poskytnutí dotace je proto nezbytným předpokladem na cestě k získání příslušné dotace zákonnou cestou.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Pavel-P-Lener V jednon ve svých předchozích komentářích jsem napsal, že dotace, zejména s povinnou finanční spoluúčastí jejího příjemce, jsou cestou do ekonomického pekla, poněvadž vytvářejí nerovné podmímky pro subjekty, které se mohou např. zabývat stejnou či podobnou podnikatelskou činností, ale některý ze subjektů, potenciálních žadatelů o dotaci, může mít nějaký handicap (např. zastaralejší technické vybavení apod.). Dále je zde nebezpečí, že žadatel tzv. optimalizuje své podnikatelské podmínky a pravda vyjde na jevo až po nějaké době. Rozplést všechny právnicko-podni katelské kličky při policejním vyšetřování není vůbec snadné a žalobce se může snadno dostat do důkazní nouze. Žalobcům v cause "Babiš" proto vůbec nezávidím a domnívám se, že se potáhne několik let (viz causa Rath).
28.8.2017 19:58 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.