Jak získat dotaci pro své podnikání

Pro období 2007-2013 je z rozpočtu EU pro Českou republiku vyčleněno 26,7 miliard eur (tj. 773,9 miliard korun). Vláda ČR pro čerpání těchto prostředků z EU schválila 24 operačních programů. Jak správně postupovat a získat dotaci z tohoto balíku peněz?

4Předložit žádost.

Zpracovanou žádost je nutno předložit na příslušném místě a ve stanoveném termínu. Vyhlašovatel nejdříve zkontroluje, zda je projekt pro daný program přijatelný a rovněž formální náležitosti podané žádosti.

Poté jsou všechny přijatelné žádosti hodnoceny podle předem stanovených hodnotících a bodovacích kritérií. Nejlepší projekty jsou doporučeny ke schválení a s těmito žadateli je podepsána smlouva o financování projektu.

V této smlouvě jsou pak detailně popsána práva a povinnosti žadatele, ale i poskytovatele dotace. Žadatel má tímto jistotu, že dotaci dostane (pokud projekt správně zrealizuje).

 

5Zrealizovat úspěšně projekt.

Podpisem smlouvy ale žadatel nemá vyhráno. Přislíbenou dotaci získá až v průběhu projektu (etapově) nebo až po skončení realizace projektu, a to jedině v tom případě, že při realizaci dodrží všechna stanovená kritéria. Aby dotaci nemusel později vrátit, je povinen ještě po stanovenou dobu (nejčastěji 3-5 let) zpracovávat monitoring projektu a dodržování podmínek stanovených dotační smlouvou. Pokud například z dotace pořídí žadatel nějaký majetek, často ho nesmí po určité období prodat.

6Administrace projektu.

V průběhu realizace projektu i po jeho dokončení má úspěšný žadatel řadu povinností. Hlavní podmínkou je splnění závazných ukazatelů, které si většinou sám stanovil v žádosti o dotaci. Další podmínkou je pravidelné předkládání průběžných hlášení o vývoji projektu (tzv. monitorovacích zpráv) po dobu jeho řešení. Po ukončení projektu předkládá úspěšný žadatel tzv. závěrečnou zprávu a žádost o platbu. Zde hodnotí dosažení plánovaných výsledků. I po ukončení projektu však žadatel není bez povinností. Dle programu musí žadatel v pravidelných intervalech předkládat monitorovací zprávy o udržitelnosti projektu a jeho výstupů.

Nesplnění výstupů projektu (závazných ukazatelů) může v krajním případě vyvolat i požadavek vyhlašovatele vrátit obdrženou dotaci nebo její část.

Zdroj: Ing. Roman Šibl, JVM-RPIC, spol. s r.o.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.