Program ICT a strategické služby

Následující článek obsahuje podrobné informace týkající se Programu ICT a strategické služby, který je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání.

Dotační program ICT a strategické služby

Cíl programu

  • Pomocídotací podpořit nabídku nových ICT produktů a služeb, podpořit investování a tvorbu nových pracovních míst v ICT sektoru.
  • Podpora vybraných strategických služeb s úzkou návazností na informační a komunikační technologie a výrazným mezinárodním zaměřením, vedoucí ke snižování nákladovosti procesů a zvyšování efektivity činností v podnicích.

Program umožňuje

  • získat prostředky na podporu nabídky nových ICT produktů a služeb a na rozvoj center fungujících na principu outsourcingu (případ, kdy společnost deleguje vedlejší činnosti a práci na externí firmu).

Podporované aktivity 

  • tvorba nových IS/ICT řešení a aplikací, 
  • zakládání a rozvoj center sdílených služeb, 
  • zakládání a rozvoj center zákaznické podpory, 
  • zakládání a rozvoj center oprav high-tech výrobků a technologií. 

Nepodporované aktivity

  • Nelze podpořit služby, které nespadají do strategických služeb (např. služby cestovního ruchu, rekreační, kulturní, sportovní, zdravotní, sociální, dopravní, poštovní, poradenské služby, atd.).
  • Nelze podpořit vývoj a inovace výrobků a technologií, které jsou následně realizovány ve výrobě.

Pojmy

ICT

Informační a komunikační technologie, čímž se rozumí hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat.

IS

Informační systém, jehož prvky jsou informační a komunikační technologie, data a lidé.

Centrum sdílených služeb

Funkčně samostatná jednotka, která přebírá zodpovědnost za řízení, provoz a administraci určité vnitropodnikové funkce nebo funkce od externích zákazníků (outsourcing).

Centrum zákaznické podpory

Funkčně samostatná jednotka, která je zodpovědná za řízení vztahů se zákazníky prostřednictvím informačních a komunikačních technologií.

Centrum oprav high-tech výrobků a technologií

Opravárenská činnost zejména kancelářských strojů, výpočetní techniky, elektronických strojů a přístrojů, radiových, televizních a spojových zařízení a přístrojů, optických a měřících přístrojů, letadel, elektronických a řídících systémů kolejových vozidel, zdravotnických přístrojů, zařízení pro řízení průmyslových procesů, apod.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.