Program ICT a strategické služby

Následující článek obsahuje podrobné informace týkající se Programu ICT a strategické služby, který je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání.

Příjemci podpory

O podporu mohou žádat podnikatelské subjekty – právnické osoby (pouze a.s., s.r.o., k.s., v.o.s. a družstvo) a fyzické osoby.

Podporované výdaje

Pozn. Příjemce podpory si vybere jednu z variant, to znamená, buď hmotný a nehmotný majetek nebo osobní náklady

I. Hmotný a nehmotný majetek

  • Hmotný majetek – nákup pozemků, úpravy pozemků, odstranění staveb, inženýrské sítě a komunikace ke stavbám, nákup staveb, projektová dokumentace, inženýrská činnost ve výstavbě, technické zhodnocení staveb, novostavby, hardware a sítě, ostatní stroje a zařízení.
  • Nehmotný majetek – software, práva duševního vlastnictví.
  • Služby – služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím a databázím, síťové neskladovatelné dodávky, nájem pozemků a budov.

II. Osobní náklady 

  • Mzdy, pojistné.
  • Služby – služby poradců, expertů, studie, přístup k informacím a databázím, síťové neskladovatelné dodávky, nájem pozemků a budovy

Forma a výše podpory

  • podpora je poskytována formou dotace, která je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v přímé souvislosti s plněním předmětu projektu,
  • je poskytována ve výši min. 2 mil. Kč a max. 75 mil. Kč na jeden projekt,
  • výše dotace se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013. To znamená, že se pohybuje ve výši: 60% pro malý podnik (do 50 zam.), 50% pro střední podnik (do 250 zam.), 40% pro velký podnik (nad 250 zam.).

Další podmínky

Povinnost vytvořit nová pracovní místa podle velikosti podniku a podporované aktivity.

  Malý podnik (do 50 zam.) Střední podnik (do 250 zam.) Velký podnik (nad 250 zam.)
Tvorba nových IS/ICT řešení 5 7 12
Centrum oprav high-tech výrobků a technologií 10 20 30
Centrum sdílených služeb 20 30 40
Centrum zákaznické podpory 40 60 80

 

Kdy žádat

V období, kdy jsou vyhlášeny jednotlivé výzvy agenturou CzechInvest.

Zdroj: Ing. David Sousedík, JVM-RPIC, spol. s r.o.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.