Program Nemovitosti – získejte dotaci na sídlo firmy

Následující článek obsahuje podrobné informace týkající se Programu Nemovitosti, který je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání.

 

Forma, výše podpory a související podmínky 

I. Projekt přípravy zóny

 
Výše dotace (procentem způsobilých výdajů)
NUTS II Jihozápad
Výše dotace (procentem ze způsobilých výdajů)
Ostaní NUTS II
Malý podnik (do 50 zam.)
56%
60%
Střední podnik (do 250  zam.)
46%
50%
Velký podnik (nad 250  zam.)
36%
40 %

Další podmínky

 • Maximální výše dotace je stanovena na 300 Kč/m2 Podnikatelské zóny.
 • Příjemce podpory smí v období po přijetí žádosti o dotaci až po dobu 5 let (3 let v případě MSP) od dokončení závěrečné etapy stavební části Projektu pronajmout ve prospěch třetích osob nebo sám využívat pro jiné účely než pro činnost Uživatele nemovitosti maximálně 25% výměry pozemků Podnikatelské zóny. 

II. Projekt výstavby nájemního objektu

  Výše dotace (procentem ze způsobilých výdajů)
NUTS II Jihozápad
Výše dotace (procentem ze způsobilých výdajů)
Ostatní NUTS II
Územní samosprávné celky (obec nebo kraj) 36 % 40 %

Další podmínky

 • Maximální výše dotace je stanovena na 1500 Kč/m3 Podnikatelského objektu v případě, že jeho průměrná světlá výška dosahuje více než 6m, v opačném případě 3000 Kč/m3 Podnikatelského objektu.
 • Velikost podlahové plochy objektu, který je předmětem Projektu, musí být minimálně 500 m2.
 • Příjemce podpory smí v období po přijetí žádosti o dotaci až po dobu 5 let od dokončení závěrečné etapy stavební části Projektu pronajmout podlahové plochy Podnikatelského objektu, který je předmětem projektu pouze Uživatelům nemovitosti. Toto omezení platí pro 75% podlahové plochy Podnikatelského objektu, který je předmětem projektu.

 III. Projekt rekonstrukce objektu

  Výše dotace (procentem způsobilých výdajů) NUTS II Jihozápad Výše dotace (procentem ze způsobilých výdajů) Ostaní NUTS II
Malý podnik
(do 50 zam.)
56 % 60 %
Střední podnik (do 250 zam.) 46% 50 %
Velký podnik (nad 250 zam.) 36 % 40 %
Obec nebo kraj (nad 250 zam.) 36% 40%

Další podmínky

 • Maximálnívýše dotace je stanovena na 1500 Kč/m3 Podnikatelského objektu v případě, že jeho průměrná světlá výška dosahuje více než 6m, v opačném případě 3000 Kč/m3 Podnikatelského objektu.
 • Velikost podlahové plochy Podnikatelského objektu, který je předmětem projektu, musí po realizaci projektu dosahovat minimálně 500 m2. 

 
 • Je-li příjemcem podpory podnikatel (MSP+VP), smí v období po přijetí žádosti o dotaci až po dobu 5 let (3 let v případě MSP) od dokončení závěrečné etapy stavební části Projektu pronajmout ve prospěch třetích osob nebo sám využívat pro jiné účely než pro činnost Uživatele nemovitosti maximálně 25% podlahové plochy Podnikatelského objektu. 
 • Je-li příjemcem podpory obec nebo kraj, smí v období po přijetí žádosti o dotaci až po dobu 5 let od dokončení závěrečné etapy stavební části Projektu pronajmout podlahové plochy Podnikatelského objektu, který je předmětem projektu, pouze Uživatelům nemovitosti. Toto omezení platí pro 75% podlahové plochy Podnikatelského objektu, který je předmětem projektu.
 • Ostatní podmínky (možnost získat podporu na odstranění stávajícího objektu a výstavbu objektu nového v případě, že náklady jsou v součtu nižší, než náklady na jeho rekonstrukci a další podmínky uvedené ve výzvě).

IV. Projekt vyhotovení projektové dokumentace

  Výše dotace (procentem způsobilých výdajů) NUTS II Jihozápad Výše dotace (procentem ze způsobilých výdajů) Ostaní NUTS II
Malý podnik
(do 50 zam.)
56 % 60 %
Střední podnik (do 250 zam.) 46% 50 %
Velký podnik (nad 250 zam.) 36 % 40 %
Obec nebo kraj (nad 250 zam.) 36% 40%

 Další podmínky

 • Příjemce dotace je povinen na základě podpořené projektové dokumentace zahájit realizaci projektu nejpozději do dvou let od přijetí podpory.

Ostatní specifika

 • nemovitost, která je předmětem projektu, musí být ve vlastnictví příjemce dotace,
 • uživatel nemovitosti spadá do oboru zpracovatelského průmyslu nebo technologických center a strategických služeb.

Kdy žádat

V období, kdy jsou vyhlášeny jednotlivé výzvy agenturou CzechInvest.

Zdroj: Ing. David Sousedík, JVM-RPIC, spol. s r.o.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.