Program Potenciál – podpora výzkumu, vývoje a inovačních aktivit

Následující článek obsahuje podrobné informace týkající se Programu Potenciál, který je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání.

Dotační program Potenciál

Cíl programu

 • Zavádět a zvyšovat kapacity potřebné pro realizaci výzkumných, vývojových a inovačních aktivit,
 • Zvýšit počet podnikatelských subjektů, které provádějí vlastní výzkum, vývoj a inovaci.

Program umožňuje

 • Vybudovat nebo rozšířit vlastní oddělení zaměřené na výzkum, vývoj a inovaci výrobků nebo technologií (tím se myslí vývojová pracoviště, prototypové dílny, apod.).

Podporované aktivity 

 • Založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení nezbytného a využívaného pro zajištění aktivit tohoto centra.

Nepodporované aktivity 

 • prostá obnova majetku, 
 • aktivity spojené s podporou vývozu do členských států EU a třetích zemí,
 • aktivity spojené s podporou přednostního užití domácího zboží před zbožím dováženým,
 • výrobní aktivity.

Příjemci podpory

Příjemcem podpory může být podnikatelský subjekt, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou s místem podnikání na území ČR.

Podporované výdaje

I. Hmotný a nehmotný majetek

 • Nákup pozemků, úpravy pozemků, odstranění staveb, inženýrské sítě a komunikace ke stavbám, nákup staveb, projektová dokumentace, inženýrská činnost ve výstavbě, technické zhodnocení staveb, novostavby, hardware a sítě, ostatní stroje a zařízení.
 • Práva duševního vlastnictví, software a data.


II. Služby a osobní náklady

 • Služby poradců, expertů, studie a cestovné dle pravidla „De minimis “, povinná publicita.
 • Mzdy, pojistné.

V rámci programu budou podpořeny projekty, jejichž výstupy se projeví v následujících oblastech

 • Zpracovatelský průmysl (tato sekce se dělí na několik oddílů, mezi ně patří například: výroba textilií, oděvů, usní a souvisejících výrobků, zpracování dřeva, výroba papíru a výrobků z papíru, tisk a rozmnožování nahraných nosičů, výroba koksu a rafinovaných ropných produktů, výroba chemických látek a chemických přípravků, výroba základních farmaceutických výrobků a farmaceutických přípravků. Následuje dalších dvanáct oddílů vymezených CZ-NACE, dříve OKEČ).
 • Ostatní oblasti (úpravy odpadů k dalšímu využití, činnosti v oblasti informačních technologií, technických zkoušek a analýz a oprav počítačů a komunikačních zařízení.).

Další podmínky

Minimální výše investic do dlouhodobého majetku musí činit 5mil. Kč u malých a středních podniků a 10 mil. Kč u velkých podniků.

Výše dotace na způsobilé investiční výdaje se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013. To znamená, že se pohybuje ve výši:

 • 60% pro malý podnik (do 50 zam.),
 • 50% pro střední podnik (do 250 zam.),
 • 40% pro velký podnik (nad 250 zam.).

 

Kdy žádat

V období, kdy jsou vyhlášeny konkrétní výzvy agenturou CzechInvest.

Zdroj: Ing. David Sousedík, JVM-RPIC, spol. s r.o.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.