Program Školící střediska – dotace na vzdělávací aktivity podniku

Následující článek obsahuje podrobné informace týkající se Programu Školící střediska, který je součástí Operačního programu Průmysl a podnikání.

 

Dotační program školící střediska

Cíl programu

 • Podpořit budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů podnikatelských subjektů.
 • Zlepšit kvalitu zázemí pro vzdělávání.

Program umožňuje (podporované aktivity)

 • vybudovat středisko určené pro vzdělávání a to výstavbou, pořízením, rekonstrukcí nebo modernizací prostor k tomu určených (střediskem se myslí školící centrum, školící místnost, apod.),
 • čerpat prostředky na vybavení a zařízení (školící pomůcky, programy a předměty).

Příjemci podpory

O podporu mohou žádat PO a FO, PO nebo FO, která má živnostenské oprávnění odpovídající NACE 85.59 – ostatní vzdělávání j. n., obecně prospěšná společnost nebo občanské sdružení, sdružení PO nebo podnikatelská, oborová, odvětvová nebo profesní komora.

Podporované výdaje

I. Dlouhodobý hmotný majetek (s výjimkou pozemků, musí být nový, tzn. nebyl ještě odpisovaný)

 • Nákup pozemků, úpravy pozemků, nákup, rekonstrukce, modernizace, úpravy, výstavba či odstranění stavby, inženýrské sítě, inženýrské činnosti a komunikace ke stavbám, hardware a sítě, technická zařízení a zařizovací předměty staveb.
 • Projektová dokumentace, školicí pomůcky, ostatní stroje a zařízení nezbytné pro zajištění vzdělávání.

II. Dlouhodobý nehmotný majetek (s výjimkou pozemků, musí být nový, tzn. nebyl ještě odpisovaný)

 • Školící programy, software a data a další

V rámci programu budou podpořeny projekty, ve kterých budou vzdělávací aktivity školícího střediska směřovat v nadpoloviční míře mezi zaměstnance subjektů z následujících sekcí:

 • Zpracovatelský průmysl.
 • Výroba a rozvod elektřiny, plynu, tepla a klimatizovaného vzduchu.
 • Zásobování vodou; činnosti související s odpadními vodami, odpady a sanacemi.
 • Stavebnictví.
 • Doprava a skladování.
 • Informační a komunikační činnosti.
 • Profesní, vědecké a technické činnosti.

Forma a výše podpory

 • podpora je poskytována formou dotace, která je účelově určená k úhradě způsobilých výdajů vzniklých v přímé souvislosti s plněním předmětu projektu,
 • je poskytována ve výši min. 200 tis. Kč a max. 100 mil. Kč na jeden projekt,
 • výše dotace se řídí regionální mapou platnou pro období 2007-2013. To znamená, že se pohybuje ve výši: 60% pro malý podnik (do 50 zam.), 50% pro střední podnik (do 250 zam.), 40% pro velký podnik (nad 250 zam.).

Další podmínky

 • příjemce podpory musí prokázat min. 2 uzavřená po sobě jdoucí zdaňovací období.
 • příjemce dotace je povinen zabezpečit zachování projektu po dobu nejméně 5 let u velkého podniku a 3 roky u malého a středního podniku od data ukončení jeho realizace.

Kdy žádat

V období, kdy jsou vyhlášeny jednotlivé výzvy agenturou CzechInvest.

Zdroj: Ing. David Sousedík, JVM-RPIC, spol. s r.o.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.