Slovníček pojmů z oblasti dotací

Dotace Evropské unie stále nabízejí malým a středním podnikatelům zajímavé příležitosti pro podporu jejich podnikání, avšak nesou s sebou značné nároky na znalost a porozumění specifickým pojmům. Orientovat se v nich není snadné a proto vám přinášíme článek, který vás naučí, jak s těmito pojmy pracovat.

 

Pojmy z oblasti dotací

Brownfield

Brownfield je nemovitost (pozemek, objekt, areál), která není efektivně využívána, ale naopak je zanedbána a případně i kontaminována. Vzniká jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční či jiné aktivity.

Bloková výjimka

Jedná se o nařízení Evropské komise, které umožňuje udělit veřejnou  podporu pro podporu určitých cílů EU. Např. se jedná o podporu pro MSP,  podporu zaměstnanosti, vzdělávání, regionální rozvoj a další, pokud jsou splněny podmínky daného nařízení. U jednotlivých programů v ČR blokové výjimky podle legislativy EU uděluje Úřad pro ochranu hospodářské činnosti.

Žadatel o dotaci se v tomto případě nemusí o nic starat, pouze v textu programu kontroluje, v jakém režimu daný program dotaci uděluje a pokud je to dle blokové výjimky nic neřeší.

CZ-NACE klasifikace

Jednotlivé dotační programy obsahují vymezení možných žadatelů (ne každý může žádat v daném dotačním programu). Toto vymezení se děje pomocí oborů činnosti, které je definováno tzv. NACE kódem. Každý dotační program obsahuje seznam NACE kódů, ve kterých musí žadatel vyvíjet činnost (podnikat).

NACE-CZ klasifikace ekonomických činností slouží pro třídění jednotek (např. podniků) podle druhu ekonomické činnosti, kterou se zabývají (nikoliv pro třídění výrobků a služeb, které poskytují). Cílem tohoto třídění je možnost postavit k sobě jednotky vzájemně co nejvíce podobné druhem své činnosti, tak aby bylo možno shromažďovat smysluplná statistická data.

Klasifikace ekonomických činností CZ-NACE (dále jen „klasifikace CZ-NACE“) byla zavedena sdělením Českého statistického úřadu s účinností od 1. ledna 2008. Klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) nahrazuje v ČR Odvětvovou klasifikaci ekonomických činností (OKEČ).

Vychází z jednotné klasifikace ekonomických činností v rámci EU (používání NACE je povinné pro všechny členské státy Evropské Unie) , kde platí od r. 2006 a navazuje na celosvětové statistické klasifikace (možnost srovnávání, evidence apod.)

Svoji CZ-NACE podnikatel zjistí např. v systému ARES.

V praxi se můžete setkat i s označováním podle starých tzv. OKEČ, pokud tomu tak bude, je potřeba použít převodník mezi OKEČ a NACE-CZ, který vydal ČSÚ.

De minimis (Podpora malého rozsahu)

Podpora de minimis (veřejná podpora malého rozsahu) je finančně omezena a proto nemá dopad na hospodářskou soutěž, ani neovlivňuje obchod mezi členskými státy Evropské unie (vzhledem ke své limitované výši), a proto není považována za veřejnou podporu.

Podle článku 2 nařízení Komise č. 1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na podporu de minimis nesmí podnikatel získat za jakákoliv tři po sobě jdoucí účetní, resp. zdaňovací období podpory malého rozsahu přesahující v součtu částku 200 000 EUR, v případě podpory v odvětví silniční dopravy 100 000 EUR. Pro přepočet do korun českých se použije kurz vyhlášený Evropskou centrální bankou pro poměr mezi EUR a Kč pro den, kdy je každá jednotlivá podpora poskytnuta.

V případě, že program uděluje dotaci dle „de minimis“, musí si žadatel sečíst veškeré dotace, které obdržel v posledních třech letech z programů, které udělovaly dotaci podle tohoto pravidla. Podkladem by měla být závazná vyjádření poskytovatelů těchto podpor. V případě, že součet těchto starých dotací a nová předpokládaná dotace překročí limitní hranici 200 tis.EUR, nelze žádat o novou dotaci, případně je nutno ji úměrně snížit.

Za den poskytnutí podpory je považován den, kdy byla uzavřena smlouva o podpoře, nebo bylo vystaveno rozhodnutí o dotaci.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Dana Čarná Dobrý den.Měla bych časem zájem o odkoupeni,opave ní ,vybavení bytovky. Byty bych chtěla nabídnout samoživitelkám ,sociálně slabším rodinnám k pronájmu na dobu neurčitou za rozumnou cenu.Byla by možnost získat na toto podnikání dotace? Děkuji za odpověď.
27.5.2019 13:22 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.