Slovníček pojmů z oblasti dotací

Dotace Evropské unie stále nabízejí malým a středním podnikatelům zajímavé příležitosti pro podporu jejich podnikání, avšak nesou s sebou značné nároky na znalost a porozumění specifickým pojmům. Orientovat se v nich není snadné a proto vám přinášíme článek, který vás naučí, jak s těmito pojmy pracovat.

 

Elektronický podpis

Elektronický podpis jsou digitální data, kterými podepisující osoba vytváří pomocí svého soukromého klíče digitální podpis a zajišťuje jimi nepopiratelnost původu (identifikaci) podepsaných dat v prostředí internetu. Pro využití elektronického podpisu nutného pro komunikaci se subjekty veřejné správy, což jsou i příjemci žádostí o podporu z prostředků EU, si musí občan pořídit „kvalifikovaný certifikát“.

V současné době existují tři poskytovatelé certifikačních služeb, kteří jsou oprávněni tyto certifikáty vydávat

  • První certifikační autorita, a. s.,
  • Česká pošta, s. p.,
  • EIdentity a. s.

eAccount – Master účet

Ve snaze snížit administrativní náročnost a zefektivnit proces zpracování žádostí o dotace vytvořila agentura CzechInvest internetovou aplikaci eAccount. Díky ní mohou žadatelé o dotace vyplňovat formuláře, předkládat žádosti a dodávat potřebné přílohy elektronickou formou. Uživatelé zde naleznou veškeré informace, které v souvislosti s podáním projektu a jeho realizací budou potřebovat. Aplikace eAccount jim zároveň umožní průběžně sledovat proces administrace a aktuální stav hodnocení žádosti.

ICT

Informační a komunikační technologie jsou hardwarové a softwarové prostředky pro sběr, přenos, ukládání, zpracování a distribuci dat. Mezi hardwarové (technické) prostředky patří servery, stacionární a přenosné personální počítače, tiskárny, komunikační a síťová zařízení (především vysílače, směrovače, přepínače) a specializovaná koncová zařízení (myš, tablet, scanner, kamera, PDA, mobilní telefon apod.). Mezi softwarové (programové) prostředky patří základní software (operační systém, databázový systém, komunikační systém), aplikační software a software pro modelování a vývoj informačních systémů.

 

Kontroly

V průběhu realizace nebo po ukončení realizace projektu může být u příjemce dotace vykonána veřejnoprávní kontrola. Každý příjemce dotace je o záměru vykonat kontrolu vyrozuměn minimálně 48 hodin před konáním kontroly formou zaslání písemného Oznámení o konání kontroly a výzvy k poskytnutí dokumentace. Teoreticky tedy může nastat situace, kdy Oznámení o kontrole bude zasláno v pátek a v pondělí ráno překvapí pracovníky firmy žadatele kontroloři. Žadatel tedy v tomto případě má velmi krátký čas na přípravu poměrně rozsáhlého počtu povinných kontrolovaných příloh.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Dana Čarná Dobrý den.Měla bych časem zájem o odkoupeni,opave ní ,vybavení bytovky. Byty bych chtěla nabídnout samoživitelkám ,sociálně slabším rodinnám k pronájmu na dobu neurčitou za rozumnou cenu.Byla by možnost získat na toto podnikání dotace? Děkuji za odpověď.
27.5.2019 13:22 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.