Slovníček pojmů z oblasti dotací

Dotace Evropské unie stále nabízejí malým a středním podnikatelům zajímavé příležitosti pro podporu jejich podnikání, avšak nesou s sebou značné nároky na znalost a porozumění specifickým pojmům. Orientovat se v nich není snadné a proto vám přinášíme článek, který vás naučí, jak s těmito pojmy pracovat.

 

MSP – malé a střední podnikání

Celá řada dotačních programů je určena pouze pro malé a střední podnikatele. Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje, které se mají použít pro stanovení počtu zaměstnanců a finančních veličin, jsou údaje vztahující se k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.

Základním kritériem pro posouzení velikosti podnikatele je počet zaměstnanců, velikost ročního obratu a bilanční suma roční rozvahy (velikost aktiv). Údaje používané pro stanovení se vztahují k poslednímu uzavřenému zdaňovacímu období vypočtené za období jednoho kalendářního roku.

  • Za drobného, malého a středního podnikatele se považuje podnikatel, který zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a jeho roční obrat nepřesahuje 50 milionů EUR nebo jeho bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 milionů EUR.
  • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 milionů EUR.
  • V rámci kategorie malých a středních podniků jsou drobní podnikatelé vymezeni jako podnikatelé, kteří zaměstnávají méně než 10 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 2 miliony EUR.

Definice vypadá jednoduše, je však velmi složitá, zejména potom při propojeném vlastnictví firem.

NUTS

NUTS je mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropských společenství ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 6 úrovní NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II. Oblasti NUTS II jsou také nazývány Regiony soudržnosti (viz Regiony soudržnosti). V ČR jsou tvořeny územím 1 - 3 krajů. Regiony soudržnosti jsou příjemci finanční pomoci Evropské unie.

Plná žádost

Plná žádost je součástí druhé fáze podání žádosti a vyplňuje se po schválení registrační žádosti. Plná žádost již zahrnuje konkrétní informace o samotném projektu, jeho rozpočtu, harmonogramu a dalších závazných ukazatelích, včetně studie proveditelnosti. Následuje proces hodnocení projektu a vůbec další jednotlivé fáze, v zásadě shodné s dosavadní praxí.

Podřízený úvěr

Jedná se o úvěr, který je podřízen (splácen) později než úvěr nadřízený. V praxi se jedná např. o nákup stroje za 1 mil.Kč, 50 % úvěru poskytne komerční banka a 50 % úvěru poskytne ČMZRB jako podřízený úvěr. Tento úvěr bude splácen až dojde ke splacení úvěru komerční bance, celková doba splácení se tak protáhne a podřízený úvěr lze považovat za vlastní zdroje firmy.

 

Podnikatel tak splácí nižší částky než při plném úvěrovém zatížení a získává lepší hodnocení u banky. Mechanismus se využívá např. u programu ČMZRB,a.s. s názvem Progres

Pravidlo N+3

Toto pravidlo zjednodušeně znamená, že příjemce podpory musí projekt zrealizovat a požádat o vyplacení dotace nejdéle do tří let od chvíle, kdy mu byla dotace přislíbena. V opačném případě na ni ztrácí nárok.

Regionální mapa veřejné podpory

Určuje maximální míru veřejné podpory (procento ze způsobilých výdajů), která může být investorovi poskytnuta v daném regionu soudržnosti NUTS II.

Regionální mapa intenzity veřejné podpory pro ČR schválená Evropskou komisí – platnost od 1. 1. 2007

Název regionu soudržnosti NUTS II
Intenzita veřejné podpory v % z nákladů
Moravskoslezsko
40
Střední Čechy
40
Severozápad
40
Střední Morava
40
Severovýchod
40
Jihovýchod
40
Jihozápad
30

Malé podniky mohou obdržet maximální míru veřejné podpory zvýšenou o 20 %, střední podniky o 10 %. V případě, že je aplikována bloková výjimka pro MSP, na určité aktivity je poskytována jednotná výše bonusu maximálně 15 %.

Zároveň mu v tuto chvíli začínají vznikat takzvané způsobilé výdaje a projekt se může začít realizovat.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Dana Čarná Dobrý den.Měla bych časem zájem o odkoupeni,opave ní ,vybavení bytovky. Byty bych chtěla nabídnout samoživitelkám ,sociálně slabším rodinnám k pronájmu na dobu neurčitou za rozumnou cenu.Byla by možnost získat na toto podnikání dotace? Děkuji za odpověď.
27.5.2019 13:22 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.