Vyřídit si dotaci sám nebo využít služeb poradenské firmy

Jednou z věcí, kterou je nutné zvážit ještě než se rozhodnete podat žádost o dotaci, je to, zda si celý proces projektového cyklu vyřídit sám nebo se obrátit na pomoc poradenské firmy. My vám poradíme, v jakých situacích se raději obrátit na poradenskou firmu a kdy naopak vše zvládnete svépomocí.

 

Dotační poradenství

Vypracování dotačního projektu

Rozhodnutí, jestli při zpracování dotace využít externí poradenské firmy nebo  zpracovat dotaci vlastními silami, nemusí být pro řadu potencionálních žadatelů o peníze z fondů Evropské unie vždy snadné už proto, že dotací a jiných podpor existuje dnes celá řada a mezi náročností jejich vyřízení a administrování panují rozdíly. Je však důležité si uvědomit, že celý proces je obecně záležitostí náročnou (časově i finančně) a zodpovědnou, a proto i vyžadující praktické zkušenosti.

Žádostí o dotaci práce na projektovém záměru nekončí

Při rozhodování, zda využít vlastní lidské zdroje nebo služby externího poradce, je nutné zvážit nejenom vaše zkušenosti, ale také časové možnosti vzhledem k náročnosti zpracovávané žádosti. Je potřeba si současně uvědomit, že získání prostředků na realizaci vašeho projektového záměru není vyvrcholením vašich projektových aktivit, ale v podmínkách čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů se začíná rozbíhat neméně náročný a zdlouhavý proces dotačního managementu (výběrová řízení, zajištění příloh před podpisem smlouvy, administrace a kontrola využití schválené dotace apod.).

Kvalitní poradenská firma je dnes schopna řídit celý proces projektového cyklu za vás - tedy za předpokladu určité míry vaší spolupráce. To znamená, že externí poradce pro dotace identifikuje vhodný dotační program a titul pro váš záměr tak, aby odpovídal povaze zvolené dotace, případně navrhne, jak záměr přizpůsobit kritériím příslušného programu či výzvy, což může zvýšit vaše šance na získání dotace (dotační audit). Dále pro vás kompletně zpracuje projektovou žádost včetně příloh, pomůže se studií proveditelnosti, časovým harmonogramem (etapizací projektu) i ekonomickou stránkou projektu. Poradenská firma se také v problematice dotací snáze orientuje a může vás tak lépe zastupovat v komunikaci s poskytovatelem dotace. V neposlední řadě vám pomůže si získanou dotaci „udržet“.

Je tedy namístě položit si otázku, zda tyto činnosti nepřenechat zkušeným odborníkům a raději soustředit takto získaný čas a úsilí na jiné aktivity, např. na vlastní projektové řízení, své podnikání nebo na odpočinek.

Podle čeho vybírat poradenskou agenturu pro dotace

Pokud jste se rozhodli o podporu požádat ve spolupráci s externí poradenskou firmou, nabízíme zde několik užitečných rad a doporučení, jak vybrat tu správnou.

Vybírejte pečlivě. V současné době existuje na trhu celá řada firem, které se dotačním poradenstvím zabývají. Indicií, jak poznat kvalitní poradenskou firmu, je informovat se, co všechno má za sebou, tzn. jak dlouho se již na trhu pohybuje, kolik žádostí již zpracovala a hlavně s jakou úspěšností.

Samozřejmě, že další možností je doporučení od podnikatele, který již v minulosti o dotaci úspěšně žádal ve spolupráci s danou poradenskou firmou. Nechte si uvést reference a náhodně si některé ověřte. Ověřte si také, zda se poradenská firma orientuje (má zkušenosti) na dotace, o které chcete žádat.

Jako správná volba se může jevit také spolupráce s poradenskou firmou, která vám byla doporučená bankou. Ta většinou kvalitu agentury prověřila již za vás. 

Cena musí odpovídat kvalitě a rozsahu služeb

Neřiďte se pouze cenou. Služby poradenské firmy vás budou samozřejmě něco stát a budou pro vás znamenat výdaje, které v případě neschválení žádosti budete muset oželet. Ovšem již při samotném rozhodování máte do jisté míry možnost toto riziko snížit v případě, že se při výběru agentury nebudete řídit pouze cenou, ale zohledníte hlavně to, co je vám za tuto cenu nabídnuto. I zde platí rčení "Nikdo není tak bohatý, aby mohl kupovat levné věci". Nenechte se lákat na marketingové akce typu "Žádost zdarma" apod., je potřeba si uvědomit, že to z ekonomického hlediska není možné, nepředpokládáme-li, že poradce má 100% úspěšnost podaných žádostí (na 100% to asi nebude pravda). Nepožadujte od poradce nic zadarmo, za stanovenou cenu však požadujte konkrétní práci.

Zohledněte komplexnost a kvalitu nabízených služeb (reference, úspěšnost schválených žádostí). Zohledněte také délku a množství zkušeností s podobným typem projektů. Zejména v případě náročnějších projektů by jste měli volit mezi většími agenturami, které disponují týmem zastupitelných pracovníků. V neposlední řadě zohledněte přístup agentury k vám, úroveň jednání, grafickou úroveň výstupů, ochotu přijet k vám do firmy apod.

 

Je nutno počítat s tím, že služby poradenské firmy nejsou zadarmo. První kontakt se zákazníkem a provedení tzv. dotačního auditu, tzn. nasměrování vašeho podnikatelského záměru do správného dotačního titulu a prověření šancí na jeho úspěch, nabízejí seriózní poradenské firmy zdarma.

Cena za služby se většinou skládá z částky za zpracování žádosti o dotaci a následné provize, která je vyplácena pouze v případě, že vám příslušný poskytovatel dotace oficiálně potvrdil, že váš projekt byl doporučen k financování z veřejných prostředků. Výše provize je většinou odvislá od objemu dotace, která vám byla „přislíbena“. Je však nutné dát pozor, zda v provizi jsou obsaženy služby dotačního managementu (dohled nad schvalovacím procesem, konzultace k výběrovým řízením, žádosti o platbu, monitorovacím zprávám, apod.), které vám zajistí si schválenou dotaci udržet. Celá řada poradců tyto služby účtuje jako další část ceny mimo uvedenou provizi za schválení dotace. Zpravidla se to však dozvíte až v okamžiku, kdy tuto službu požadujete.

Zkontrolujte, zda poradenská firma vás provede celým cyklem projektové žádosti "od A až do Z“ a ponese riziko spojené s formální správností žádosti. Ovšem je potřeba si uvědomit, že i externí poradci za vás nevyřeší úplně všechno. Jde tedy o vzájemnou součinnost mezi poradenskou firmou a vámi jako žadatelem a potencionálním příjemcem podpory, kdy zodpovědnost za realizaci samotného projektu leží vždy na vás.

Zdroj: Ing. Josef Gabrhel (JVM-RPIC, spol. s r.o.)

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.