Žádost o dotaci na podnikání z fondů Evropské unie

Pro získání evropských dotací na podporu podnikání je nutné zajistit rozsáhlou projetovou dokumentaci a doplnit žádost o dotaci celou řadou příloh. Náročnost na dotační projekt se liší podle druhu dotačního titulu, který hodláte využít.

Důležité je však mít na paměti, že kvalita zpracování má významný vliv na hodnocení a případné schválení vaší žádosti. Text by neměl být vágní a měl by obsahovat maximum relevantních informací, na jejichž základě bude daný projekt hodnocen. Při tvorbě podnikatelského záměru by jste se měli co nejvíce držet doporučené osnovy. Je nutné si také uvědomit, že nepřipravené a nekoncepční záměry vás mohou zbytečně připravit o možnost získání veřejné podpory.

Finanční plány 

Dalším podkladovým materiálem k žádosti jsou finanční plány projektu případně i celého podniku, na jejichž základě je projekt posuzován z ekonomického a finančního hlediska. Hodnocení se skládá z běžných metod hodnocení investičních a neinvestičních projektů. Účelem hodnocení je na základě údajů z připravovaného projektu vypočítat možnost úspěšné realizace projektu. Plány v sobě obsahují zejména očekávané toky hotovosti, dobu návratnosti a očekávanou míru výnosnosti.

Přílohy žádosti 

Společně s žádostí jsou poskytovateli předkládány také povinné a nepovinné přílohy.

Povinné přílohy představují většinou dokumenty prokazující právní subjektivitu žadatele, podklady pro posouzení finančního zdraví (daňové přiznání, účetní výkazy, účetní závěrky, apod.), doklady prokazující majetkoprávní vztahy k nemovitostem, jejichž se dotkne realizace projektu (list vlastnictví, katastrální mapa, nájemní smlouva, apod.), čestná prohlášení, uzemní rozhodnutí, stavební povolení apod.

Nepovinné přílohy většinou úzce souvisí s tzv. hodnotícími kritérii, dokládají tvrzení v projektovém záměru, a jsou proto neméně důležité. Nepovinné přílohy mohu do jisté míry promluvit do hodnocení a bodování projektu. Takovými to přílohami mohou být různé certifikáty, rámcové smlouvy o spolupráci s VŠ a výzkumnými ústavy, marketingové analýzy, soulady se strategickými rozvojovými dokumenty měst a obcí, apod.

 

Je však důležité si uvědomit, že příprava některých příloh (např. stavební povolení) může zabrat více času, a proto by jste měli mít na paměti, že podcenění může znamenat nedodání požadované přílohy včas a ohrožení tak celého projektu.

Zdroj: JVM-RPIC, spol. s r.o., Ing. Josef Gabrhel

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.