Finanční plán pro podnik s historií

Finanční plán je klíčovým předpokladem pro systematické finanční řízení podniku. Patří k nejdůležitějším částem podnikatelského plánu. Nenechte se mýlit, že podnikatelský plán budete potřebovat jen rozjezd podnikání. Podnikatelský plán byste v ideálním případě měli vypracovávat v pravidelných intervalech i během dalších let vašeho podnikání. Stejně tak je tomu u finančního plánu. Na následujících řádcích se o finančním plánu dozvíte více.

 

Jak vytvořit finanční plán podniku

Finanční plán může být pro mnohé podnikatele noční můrou, anebo aspoň zkouškou jejich odvahy – vyžaduje totiž znalosti a schopnosti, kterými ne každý podnikatel oplývá. Netřeba si zoufat, v tomto článku vám objasníme podstatu finančního plánu a ukážeme, jak finanční plán vypracovat.

Na jak dlouhou dobu finanční plán vytvořit

Finanční plán vychází z celkové strategie, kterou v podniku vyznáváte – pouze ji konkretizuje na určité časové období.

Z tohoto úhlu pohledu pak můžeme finanční plán vytvářet na více let dopředu (dlouhodobý finanční plán), který ale nebude tak přesný, jako když jej vypracujete na období pro několik následujících měsíců (obvykle 12), pak mluvíme o krátkodobém finančním plánu.

 

Finanční plán v dlouhodobém horizontu se nejčastěji sestavuje pro potřeby získání finančních zdrojů (od banky nebo třeba investora), za tímto účelem je totiž třeba připravit plán na celou dobu, po kterou budete půjčené zdroje splácet.

Cíl finančního plánu

Každý finanční plán by měl vyústit ve zpracovaní tří finančních výkazů v podobě, jak je pro dané období plánujete – plán bilance, plán zisků a ztrát a plán toku hotovosti.

Postup pro sestavení finančního plánu

Při finančním plánování musí být jakékoliv rozhodování ve věci financí v podniku podloženo finanční analýzou, proto by to měl být její vypracování váš první krok, je totiž jediným způsobem, jak můžete určit, jaké jsou vaše výchozí předpoklady.

Důležitost a postup vypracování finanční analýzy pro váš podnik vám objasní článek Finanční analýza podniku v praxi.

Dalším krokem by mělo být definování finančních cílů. Finanční cíle by měly vycházet právě z výsledků finanční analýzy vašeho podniku a samozřejmě by měly být v souladu s celkovými strategickými cíly podniku. Jak stanovit finanční cíle, se dozvíte v závěru tohoto článku.

Následuje sestavení plánovaného výkazu zisků a ztrát. Toho docílíte za pomoci dílčích plánů, a to investičního a odpisového plánu, plánu financování investičních potřeb, plánu tržeb a plánu nákladů (ten v sobě navíc zahrnuje marketingový plán, plán potřeby lidských zdrojů atd.).

Završením procesu sestavení finančního plánu je vypracování plánované bilance a toku hotovosti.

Jak přistupovat k finančnímu plánu

Při sestavování finančního plánu je dobré se naladit na konzervativní a realistickou vlnu. Platí, že příliš optimistické odhady vám ubírají na důvěryhodnosti a může se stát, že po čase, když vše nepůjde tak lehce, jak jste si naplánovali, ztratíte vy a vaši zaměstnanci motivaci.

Měli byste se držet zásady, že všechny kroky a plány musí být navzájem konzistentní a také musí plynule a logicky navazovat na minulé období – měla by vám vzniknout mozaika, jejíž části do sebe budou dokonale zapadat.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.