Finanční plán pro podnik s historií

Finanční plán je klíčovým předpokladem pro systematické finanční řízení podniku. Patří k nejdůležitějším částem podnikatelského plánu. Nenechte se mýlit, že podnikatelský plán budete potřebovat jen rozjezd podnikání. Podnikatelský plán byste v ideálním případě měli vypracovávat v pravidelných intervalech i během dalších let vašeho podnikání. Stejně tak je tomu u finančního plánu. Na následujících řádcích se o finančním plánu dozvíte více.

 

Jak stanovit finanční cíle

Stanovení finančních cílů navazuje na tu fázi finančního plánování, kdy jste prostřednictvím finanční analýzy zhodnotili své výchozí předpoklady, na jejichž základech můžete postavit stabilní finanční plán.

Při procesu určování finančních cílů pro následující plánovací období je třeba brát do úvahy také externí faktory jako například stávající pozici na trhu vzhledem ke konkurenci, vývoj poptávky a tržních cen ve vašem odvětví a podobně.

Finanční cíle, které si stanovíte, jsou předpokladem pro vypracování dílčích plánů, ze kterých se skládá komplexní finanční plán.

Finanční cíle by měly zahrnovat tyto oblasti

  • investice,

Investiční cíle jsou předmětem investičního a odpisového plánu a plánu financování investičních potřeb.

Investiční cíle jsou předmětem investičního a odpisového plánu. Ten by se měl vypracovat jako první ze všech výkazů, protože investice rozhodujícím způsobem určují a ovlivňují výši předpokládaných tržeb. Dalším důvodem je fakt, že odpisový plán poskytuje vstupní údaje pro některé další výkazy (např. do celkových nákladů vstupuje prostřednictvím výše ročních odpisů, do plánu toku hotovosti prostřednictvím výše ročních odpisů a investicí).

Plán financování investičních potřeb slouží jakonávrh způsobu financování investic podniku (předkládá se například také bance nebo investorovi). Tento plán poskytuje informace do ostatních výkazů, kupříkladu do celkových nákladů se promítá v podobě úroků za zapůjčené finanční zdroje.

  • tržby,

Správný odhad objemu tržeb je pro reálnost finančního plánu klíčové. Tržby je vhodné odhadovat na základě tržeb z minulých období, ale musíte zohlednit také trendy ve vašem odvětví (bude celková poptávka v odvětví klesat nebo má stoupající tendenci?), situaci na trhu (jaký máte podíl na trhu?, jaká bude úroveň tržních cen?) či technologický vývoj (nebude konkurence zavádět zcela nové technologické postupy?).

  • náklady,

Celkové náklady vyčíslíte, když sečtete dílčí náklady, které jste definovali v plánu potřeby zaměstnanců (především mzdové náklady), marketingovém plánu (náklady na propagaci), plánu provozních nákladů (variabilní a fixní náklady), plánu financování investičních potřeb, odpisového a investičního plánu atd. Každý obor podnikání má trochu jiné nákladové potřeby, vždy je třeba vycházet z vaší konkrétní situace.

Spojením plánu tržeb a plánu nákladů získáte ucelenou podobu plánovaného výkazu zisků a ztrát.

Podívejte se na návod, jak sestavit plánovaný výkaz zisků a ztrát.

  • zisk,

Zisk v sobě zahrnuje výsledky všech dílčích plánů. Zisk je primárním finančním cílem a často dochází ke změnám v dílčích plánech za účelem dosažení požadovaného zisku.

  • řízení provozního kapitálu.

Cíle z pohledu řízení provozního kapitálu mají význam pro řízení toku hotovosti a sestavování plánované bilance.

Přečtěte si také, jak vytvořit výkaz toku hotovosti.

Pakliže stanovujete finanční cíle pro delší období (dlouhodobý finanční plán) je třeba se zamyslet i nad makroekonomickými předpoklady, například v rovině předpokládaného růstu cenové hladiny, ceny surovin a materiálu apod.

Zdroj: V článku byly využity informace ze serveru Podnikajte.sk – přeloženo a redakčně upraveno.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.