Jak udržet náklady na podnikání na uzdě

Moudré knihy praví, že cílem každého podnikatele by měla být maximalizace zisku za současné minimalizace nákladů. Ačkoliv to může vypadat velmi sofistikovaně, prakticky nejde o nic objevného – snižovat své náklady a zvyšovat zisk je denní chléb všech podnikatelů. O to, jak přímo zvyšovat zisk nám v tomto článku nepůjde, zato vám prozradíme, jak přistupovat ke snižování nákladů na podnikání (a tím zvyšovat zisk nepřímo).

Náklady na podnikání a jejich optimalizace

Co vše tvoří náklady při podnikání

Náklady jsou peněžním vyjádřením spotřeby všech vstupů do podnikání (energie, materiál, služby, poplatky, mzdy atd.).

Když jde o náklady, vzniká u každého podnikatele dilema – zatímco z ekonomického hlediska má zájem na co nejnižších nákladech, z daňového hlediska je naopak žádoucí, aby byly náklady co nejvyšší. Čím jsou totiž vyšší náklady, tím je nižší zisk a s ním i daňová povinnost vůči státu.

Vedle řešení této schizofrenie existuje ještě i jiný pohled na věc. Ne každý náklad, který podnikateli vzniká, aby mohl svoji podnikatelskou činnost vykonávat, je z pohledu zákona o dani z příjmů nákladem, který je daňově uznatelný (tzn. takový, který snižuje daňovou povinnost).

Přečtěte si o tom, Každý jeden podnikatel proto stojí před otázkou, jak na nákladech šetřit. Ve svém uvažování zohledňuje všechny výše popsané aspekty.

Náklady z pohledu daní

Pokud jde o daňové hledisko, existují univerzální postupy, které se dají použít k 

Zajímat by vás v této spojitosti mohla daňová optimalizace výrobního procesu

Náklady z pohledu ekonomiky podniku

Při ekonomickém hledisku snižování nákladů je to ale složitější. Výše a struktura nákladů je velmi různorodá v závislosti na velikosti podniku, oboru podnikání, regionu nebo na druhu nákladů.

Redukovat např. náklady na za telekomunikační služby u podnikatele, který provozuje call-centrum, může být ekonomická sebevražda, kdežto u výrobního podniku by šlo v tomto případě o žádoucí snižování režijních nákladů. Obdobně, snižovat náklady na mzdy u bezpečnostní agentury je mnohem složitější, než ve výrobě, kde je možné k redukci těchto nákladů zavést nové technologie. Podobných příkladů lze nalézt nespočet.

 

Fixní vs. variabilní

Důležité je ale i to, zda jde o náklady fixní nebo variabilní.

Variabilní náklady jsou náklady vyjádřené na jednotku výkonu (např. jeden výrobek) a mění se v závislosti od počtu jednotek (zvýší-li se objem produkce výrobku, musí se také odpovídajícím způsobem zvýšit objem spotřebovaného materiálu k jejich výrobě).

Fixní náklady jsou naopak ty, jejichž výše se s objemem produkce nezvyšuje přímo úměrně (např. náklady na osvětlení výrobní haly budou stejné, ať za jeden den vyprodukujete 100 nebo 1000 ks výrobků). Fixní náklady mají většinou podobu režijních nákladů a z jejich povahy vyplývá, že jedinou cestou k jejich snížení je jejich zefektivnění – tzn. zvyšovat objem produkce za svávajících fixních nákladů (pokud v hale vyrobíte více výrobků, osvětlení sice levnější nebude, ale náklady na osvětlení na jeden výrobek budou ve výsledku nižší než při menším objemu produkce).

logolink opvk

Tento materiál vznikl za podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.