Marže jako tachometr zisku firmy

Marže firmy

Asi každý manažer sleduje s velkým zájmem výnosy, náklady a především zisk svého podniku. Jak by se vám líbil systém, který by vás včas upozornil na možná skrytá nebezpečí, že nedosáhnete plánovaného zisku a odhalil, jak se firmě vede po finanční stránce v čase? Takový systém si můžete vytvořit sami. A není to nic komplikovaného. Postačí sledovat marže podniku.

Sledování marže podniku

Co je marže?

Nemáte takovou tržní pozici, abyste mohli ovlivňovat ceny svého zboží? Pak cestou k dosažení zisku bude zodpovědné plánování nákladů a jejich řízení ve všech oblastech činnosti podniku.

Marži lze chápat jako jistý „předzisk“, tedy ukazatel, který dokáže upozornit na tendenci jednotlivých výrobků k ziskovosti.

Do marže se zahrnuje určitá část nákladů, která přímo souvisí s tím, kolik daného produktu vyrobíte a jak nákladná je celá cesta právě tohoto produktu ve vaší firmě až do doby, než ho prodáte zákazníkovi.

Marže je jednak pojem zákonem stanoveného účetnictví (obchodní marže, přidaná hodnota, hrubý zisk), jednak manažerského účetnictví, které si upravíte podle potřeb vašeho podniku (hrubé rozpětí, příspěvek na úhradu, marže v relativním vyjádření).

K čemu využijete marže

Sledování marží vám velmi dobře poslouží při vyhodnocování ekonomických výsledků jednotlivých výrobků v rámci celého sortimentu, který nabízíte. Ačkoli je manažerské účetnictví vždy určitým způsobem specifické pro jednotlivý podnik, využít již známých a osvědčených postupů a metod bývá firmě ku prospěchu.

Vyberte vhodnou metodu sledování marží

Marži sledujte jako rozdíl mezi tím, za kolik jste své výrobky prodali, a tím, za kolik jste dané výrobky vyrobili, bez ohledu na to, kdy jste je vyrobili.

Náklady na prodané výrobky v sobě obsahují jak letošní výrobní náklady, tak případně loňské výrobní náklady. Při prodeji výrobků pak dochází konečně k tomu, že výrobní náklady, které se v předcházejícím roce neobjevily ve výsledovce, neboť šlo o výrobu na sklad, se ve výsledovce aktuálního účetního období objeví v okamžiku, kdy přinášejí výnosy. Zbytek zůstává na skladě s předpokladem, že přinese výnosy v budoucnu.

 

Pro srovnatelnost mezi obdobími je vhodné sledovat marže v relativním vyjádření tedy jako poměrové číslo vyjádřené v procentech.

Procento marže se snadno vypočítá z výsledovky jako podíl obchodní marže a tržeb za prodej zboží. Např. nakupuje-li obchodní firma zboží za cenu 100 Kč a prodává zákazníkovi za 130 Kč, pak je marže 30 Kč, neboli 23 %.

Marže přidané hodnoty

Podniky, které nejen obchodují, ale také vyrábějí, se však nemohou spokojit se sledováním obchodní marže. K hodnocení efektivnosti se nabízí ukazatel marže přidané hodnoty.

Ten je možné vypočítat z výsledovky podílem přidané hodnoty a součtu tržeb za prodej zboží a tržeb za prodej výrobků a služeb. Marže přidané hodnoty je velmi důležitým ukazatelem vývoje rentability firmy v rámci finanční analýzy výsledovky.

Co ukáže přidaná hodnota

Samozřejmě je vhodné sledovat také samotnou přidanou hodnotu. Její výše musí být dostatečná především ke krytí mzdových nákladů a druhotně k dalším nákladovým položkám výsledovky (odpisy, finanční náklady aj.), aby firma ve výsledku vykázala zisk.

Užitečný je také ukazatel krytí mzdových nákladů z přidané hodnoty, který se vypočítá jednoduše z výsledovky rozdílem přidané hodnoty a mzdových nákladů. Také tento ukazatel je vhodné sledovat v trendu. Pokud jeho hodnota roste, vypovídá to o zvyšující se produktivitě práce.

Tento článek pro vás připravila: Ing. Pavlína Vančurová, Ph.D. ze společnosti PADIA

Pavlína Vančurová je finanční ředitelkou ve společnosti PADIA, s.r.o. Dlouhodobě se věnuje lektorské činnosti a konzultacím v oblasti firemních financí a manažerského účetnictví. Realizuje školení, kurzy, semináře a workshopy ekonomických témat zejména pro finanční a nefinanční manažery, jednatele a majitele firem. V minulosti vyučovala ekonomické předměty na Provozně ekonomické fakultě České zemědělské univerzity v Praze a působila jako výkonná ředitelka českého zastoupení mezinárodní konzultační společnosti PNO Consultants.

Společnost PADIA – svět podnikových financí:

  • realizuje školení a workshopy ekonomických témat pro veřejnost i na míru bez ohledu na právní formu subjektu či jeho velikost,
  • provádí finanční analýzy podniku a analýzy nákladů a užitků (CBA),
  • připravuje studie proveditelnosti a podnikatelské záměry,
  • podává odborná doporučení pro úpravu strategie finančního řízení a konzultace k nastavení a optimalizaci manažerského účetnictví.

www.padia.cz

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.