Nástroje na kontrolu dosahování vytyčených finančních cílů

Pokud jste si dali tu práci, že jste v rámci podnikatelského plánu vypracovali také finanční plán, což je předpoklad pro budoucí úspěšné řízení finanční stránky vašeho podnikání, měli byste mít také určité nástroje, pomocí nichž budete průběžně kontrolovat, zda-li naplánovaných finančních cílů dosahujete. V tom vám pomůže následující článek.

Finanční nástroje na kontrolu plnění finančního plánu

Finanční řízení podniku nastupuje na scénu ihned po faktickém zahájení podnikatelské (výdělečné) činnosti. Východiskem pro řízení podnikání z hlediska financí by měl být podnikatelský plán a to především ta část, kde jste se zabývali finanční stránkou vašeho podnikání – finanční plán.

Na počátku je vždy finanční plán

Podnikatelský plán totiž není nástrojem jen pro získávání finančních zdrojů (jako podklad pro jednání s bankou nebo investorem), ale také místem, kde jste si stanovili podnikatelské cíle a  předpověděli, jak by se vaše podnikání mělo ekonomicky vyvíjet, a souží taktéž jako nástroj pro sledování, jak se vám během prvních měsíců podnikání daří stanovené cíle naplňovat.

Prognózy, které jste si stanovili při zpracovávání podnikatelského plánu včetně marketingových a finančních ukazatelů, mohou, a v ideálním případě by měly, sloužit jako kritéria pro měření výkonu (chcete-li uspěšnosti) vašeho podniku.

Měřit, jaké jste dosáhli úspěšnosti co do plnění vytyčených finančních cílů můžete pomocí dvou jednoduchých metod – variační analýzy a analýzy citlivosti.

Vyhodnocení odchylek aktuálního stavu od plánu – variační analýza

Užitečným způsobem využití základních finančních ukazatelů pro vyhodnocení úspěšnosti vašich dosavadních podnikatelských aktivit je tzv. variační analýza. Variační analýza je velmi jednoduchým, ale zároveň velmi efektivním nástrojem pro pravidelné porovnávání skutečné situace, ve které se váš podnik aktuálně nachází, s předpokládanými hodnotami, které jste si naplánovali v rámci finanční části podnikatelského plánu.

Jak sestavit variační analýzu

Variační analýzu sestavíte snadno – začněte sepsáním seznamu hlavních kategorií úspěšnosti vašeho podniku, tj. těch ukazatelů výkonnosti podniku, kterými jste se zabývali ve finančním plánu a mají vliv na koncové číslo, které určuje, zda-li jste vaše podnikání generuje zisk anebo jste ve ztrátě (tj. například tržby, náklady, mzdy, výdaje na splacení bankovního úvěru, čisté výnosy, anebo také třeba  počet zmetků na tisíc vyrobených kusů či počet reklamací zákazníků). Kolik a jaké parametry si vypíšete, záleží jen na vás.

Pro každé takto stanovené kritérium výkonu vašeho podniku si dohledejte v podnikatelském plánu předpokládaný odhad (peněžní nebo číselnou hodnotu) a v dalším sloupci skutečné výsledky, kterých jste dosáhli. Nakonec vypočítejte rozdíl mezi oběma hodnotami (odhady a skutečnými stavy) a snažte se určit příčinu odchylky.

Zaměřte se na odchylky

Určení příčin rozdílu mezi předpokládaným a skutečným stavem je zásadním bodem variační analýzy. Pokud analýzu nedotáhnete do konce a skončíte u toho, že jen konstatujete, že předpokládané a skutečné výkony vašeho podniku se liší, čas, který jste investovali do vytvoření analýzy, jste vynaložili zbytečně.

Důvody, které způsobily rozdíl mezi odhadovanými a reálnými hodnotami zjistíte prostřednictvím rozhovorů se zákazníky (např. proč nejsou spokojeni a zboží reklamují), dodavateli (např. proč chodí dodávky se zpožděním a vy tak nemůžete uspokojit poptávku zákazníků), externími odborníky a dalšími lidmi, kteří se činností v dané oblasti účastní.

Jednoduchá variační analýza pro malý podnik může vypadat například takto

Ukazatel/kritérium Předpoklad  Skutečnost  Odchylka  Příčina odchylky
Tržby        
Náklady        
Výnosy        
Reklamace        
Výdaje na splacení bankovního úvěru        

Variační analýza je pro podnikatele užitečná především v kombinaci s dalším finančním nástrojem – tzv. analýzou citlivosti. Ta měří dopad změn různých výnosových a nákladových položek na celkové ekonomické výkony podniku.

Dopad změn finančních ukazatelů na finanční zdraví firmy – analýza citlivosti

Jak provést analýzu citlivosti

Analýzu citlivosti uděláte tak, že budete měnit vaše předpoklady pro jednotlivé finanční ukazatele. Například můžete určit vliv 5% poklesu očekávaných tržeb na čistý zisk během celého období, pro který jste finanční plán vypracovali.

Výhodou této analýzy je, že pokud budete dopředu znát dopad různých změn na vaše podnikání, budete moci rychleji reagovat v případě, že se tyto okolnosti (odchylky) objeví při vypracování variační analýzy. Pokud budete například vědět, že pokles tržeb o 5% by vám mohl způsobit vážné problémy při splácení úvěru na podnikání, můžete se dopředu připravit na jednání s vaší bankou o případné změně platebních podmínek, pakliže tato nepříjemná situace skutečně nadejde.

 

Zdroj: V textu byly využity informace z publikace Příručka podnikatelského plánování, kterou vydal Slovak American Enterprise Fund – přeloženo a redakčně upraveno.

 

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.