Rozvaha – přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí

Rozvaha, nebo-li bilance, vypovídá o tom, kterou součástí vašeho majetku, popř. cizího kapitálu, plánujete financovat vaši podnikatelskou činnost. Rozvaha je nezbytnou součástí účetní závěrky, ale také finančního plánu. Naučte se sestavit rozvahu pro váš podnik.

 

Rozvaha (bilance)

Rozvaha podává přehled o majetku podniku (aktivech) a zdrojích jeho krytí (pasivech) v peněžním vyjádření k určitému datu (tzv. rozvahovému dni) a umožňuje tak posoudit finanční pozici podniku.

Rozvahu by měl podnikatel sestavovat ideálně několikrát ročně, aby zjistil, jaké druhy majetku a v jakém složení vlastní nebo jaký je poměr mezi vlastním a cizím kapitálem.

Rozvaha je jedním ze základních výkazů účetní závěrky. Obsah, forma a rozsah rozvahy je určena účetními standardy.

 

Jak sestavit rozvahu (bilanci)

Na to, abyste mohli sestavit rozvahuúdajů, které už máte ve finančním plánu k dispozici, je třeba do plánované rozvahy dopočítat předpokládanou úroveň zásob, krátkodobých pohledávek a závazků. Tyto hodnoty lze odvodit z finančních cílů stanovených v oblasti řízení provozního kapitálu, které vynásobíte plánovanými průměrnými denními tržbami. Postupujete tím způsobem, že nejdříve vypočítáte dobu inkasa/obratu jednotlivých složek provozního kapitálu za předchozí období. Hodnoty, které získáte, představují východisko pro stanovení cílů na následující období.

Pro výpočet hodnot můžete použít vzorce tzv. poměrových ukazatelů

Příklad určení budoucích hodnot provozního kapitálu

Finanční cíle pro provozní kapitál 2011 2012 2013
Doba inkasa pohledávek (ve dnech) 28 26 22
Doba splatnosti krátkodobých závazků (ve dnech) 40 44 44
Doba obratu zásob (ve dnech) 20 19 18
Plánovaný roční objem tržeb (v Kč) 1866000 2196000 2413500
Hodnota krátkodobých pohledávek (v Kč) 143150 156430 145640
Hodnota krátkodobých závazků (v Kč) 204490 264720 290920
Hodnota zásob (v Kč) 102250 120330 125620

Ke všem naplánovaným změnám – především pak těm, které se týkají změny platebních podmínek vašich odběratelů – je třeba přistupovat citlivě a mít je podloženy racionálními argumenty. Pokud budete na své dodavatele v zájmu řízení vašeho provozního kapitálu příliš tlačit, může se stát, že jejich nákupní rozhodování tím ovlivníte ve váš neprospěch a půjdou nakupovat jinam.

Výpočtem cílových hodnot zásob, krátkodobých pohledávek a závazků jste spolu s údaji z předchozích výkazů, získali všechny potřebné informace a jste nyní připraveni k sestavení plánované rozvahy.

K ní vám mohou pomoci předpřipravené formuláře, které si můžete stáhnout níže.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.