Rozvaha – přehled o majetku podniku a zdrojích jeho krytí

Rozvaha, nebo-li bilance, vypovídá o tom, kterou součástí vašeho majetku, popř. cizího kapitálu, plánujete financovat vaši podnikatelskou činnost. Rozvaha je nezbytnou součástí účetní závěrky, ale také finančního plánu. Naučte se sestavit rozvahu pro váš podnik.

 

Struktura rozvahy (bilance)

Na rozdíl výkazu zisků a ztrát, který zobrazuje hodnoty za určité období, bilance zobrazuje hodnoty platné k určitému okamžiku.

Rozvaha by měla z formálního hlediska obsahovat

 • datum, ke kterému je sestavována,
 • informace o tom, v jaké měně a ve kterých jednotkách je rozvaha sestavena,
 • označení podniku,
 • celkový součet aktiv a pasiv.

 

Rozvaha zahrnuje tyto základní položky

Na straně aktiv (dlouhodobý majetek a oběžná aktiva):

 • Aktiva představují majetek podniku.
 • dlouhodobý hmotný majetek,
 • dlouhodobý nehmotný majetek,
 • dlouhodobý finanční majetek,
 • zásoby,
 • pohledávky,
 • peněžní prostředky.

Na straně pasiv (vlastní kapitál a cizí zdroje):

Pasiva představují zdroje, pomocí kterých se kryje majetek podniku (aktiva).

 • základní kapitál,
 • kapitálové fondy,
 • rezervy vlastních zdrojů,
 • výsledek hospodaření minulých let,
 • výsledek hospodaření běžného účetního období,
 • dlouhodobé a krátkodobé závazky jak u vlastních tak u cizích zdrojů,
 • rezervy cizích zdrojů,
 • bankovní úvěry apod.

Správně sestavená rozvaha musí splňovat základní princip bilanční rovnice, tzn. že součet aktiv se musí rovnat součtu pasiv.

Platí, že v každém roce se hodnota vašeho majetku musí rovnat hodnotě vlastního jmění a závazků.

Formulář rozvahy (bilance) ve zjednodušeném rozsahu

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke stažení v PDFRozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke stažení v PDF

Rozvaha ve zjednodušeném rozsahu ke stažení v XLS

Zdroj: V články byly využity informace ze serveru Podnikajte.sk.

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.