Výkaz zisků a ztrát jako ukazatel hospodářského výsledku podniku

Výkaz zisků a ztráty je dokument, který dokáže ve zjednodušené formě zachytit výsledek hospodaření vašeho podniku, tedy zda jste dosáhli zisku nebo ztráty. V toto článku vám ukážeme návod, pomocí kterého lze sestavit výkaz zisku a ztráty.

Výkaz zisku a ztráty

Výkaz zisku a ztráty, pro který se také zažil výraz výsledovka, podnikateli ukazuje, jakého hospodářského výsledku jeho podnik dosáhl (zisku nebo ztráty) za sledované a minulé období.

Výkaz zisku a ztráty se vztahuje vždy k určitému časovému intervalu.

Výsledovka je podle zákona o účetnictví povinnou součástí účetní závěrky.

 

Co zahrnuje výkaz zisku a ztráty (výsledovka)

Výsledovka zachycuje náklady a výnosy, nikoli výdaje a příjmy. Náklady a výnosy se účtují k okamžiku vzniku, což ve skutečnosti často neodpovídá skutečným peněžním výdajům a příjmům (ty zachycuje výkaz toku hotovosti).

Navíc u výsledovky v některých případech hrají významnou roli odpisy, které jsou sice nákladem, i přesto však neznamenají úbytek peněžních prostředků.

Výnosy

U výrobního podniku jsou hlavními výnosy tržby za prodej výrobků, případně služeb. U obchodních firem je to potom obchodní marže, neboli rozdíl mezi prodejní a nákupní cenou.

Náklady

Stanovení správné výše nákladů je pro úspěch vašeho podnikání klíčové. Náklady představují peněžní částky, které podnik účelně vynaložil na získání výnosů, bez ohledu na to, zda byly v daném období skutečně zaplaceny.

Struktura výkazu zisku a ztráty (výsledovky)

Výkaz zisku a ztráty má předepsanou strukturu, pro menší podniky, které nemají zákonem danou povinnost ověřit závěrku auditorem, stačí vyhotovit jej ve zjednodušeném rozsahu.

Výsledovka (výkaz zisku a ztráty) ve zjednodušeném rozsahu zahrnuje

  • provozní výsledek hospodaření,

U výrobních podniků ho tvoří tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb, od který se odečtou náklady související s provozní činností. U obchodních firem se provozní výsledek hospodaření vypočítá tak, že od tržeb za prodej zboží odečtete náklady na prodané zboží.

  • finanční výsledek hospodaření,

Finanční výsledek hospodaření dosáhnete, když od výnosů z finančních činností odečtete náklady na finanční činnost.

Provozní výsledek hospodaření a finanční výsledek hospodaření tvoří po odečtení daně z příjmů za běžnou činnost výsledek hospodaření za běžnou činnost.

  • mimořádný výsledek hospodaření.

Mimořádný výsledekhospodaření zjistíte, když k výsledku hospodaření za běžnou činnost přičtete mimořádné výnosy a odečtete mimořádné náklady a také druhé daň z příjmů z mimořádné činnosti.

Výsledek hospodaření za účetní období je pak součtem výsledku z běžné činnosti a mimořádného výsledku.

Formulář výkazu zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke stažení v PDF

Výkaz zisku a ztráty ve zjednodušeném rozsahu ke stažení v XLS

Diskuze k článku

Přidat komentář
V diskuzi není žádný příspěvek. Vložte první komentář.

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.