Finanční gramotnost je nezbytností pro úspěšné podnikání (video)

Finanční gramotnost jakožto schopnost porozumění financím a schopnost s nimi zacházet je velmi důležitá pro každodenní život člověka, ale i pro podnikání. Podívejte se s námi, co by měl finančně gramotný podnikatel dělat a znát.

 

Podnikání a finanční gramotnost

Dnešní společnost díky dynamickému rozvoji finančních trhů masově používá finanční nástroje, které v minulosti nefungovaly nebo pouze ve zjednodušené formě. S raketovým nárůstem finančních produktů však nutně souvisí i schopnost se v nich orientovat – potřeba být finančně gramotný. Mnoho rodin přežívá od výplaty k výplatě, jsou zatíženy nevýhodnými půjčkami a investicemi do mnohdy zbytečných finančních produktů.

 

Podobně to funguje v podnikatelské sféře, existuje nespočet firem, které nedokáží nakládat s penězi a přežívají pouze třeba díky podnikatelským úvěrům.

Jak chápat pojem finanční gramotnost ve spojitosti s podnikáním

Finanční gramotnost podnikatele se dá charakterizovat jako soubor znalostí a dovedností nezbytných k tomu, aby finančně zabezpečil sebe a svou rodinu a dokázal se bez problémů orientovat v problematice financí, to vše s ohledem na měnící se životní situace.

Finanční gramotnostse formuje během celého života, jisté ale je, že nejlépe na poli financí dokáží fungovat ti, kteří byli vedeni k finanční zodpovědnosti již od dětství. Čím dříve sebe nebo své děti naučíte kontrolovat finance, tím dříve budete mít prostor pro dosažení svých finančních cílů.

Důležitým předpokladem pro získání finanční gramotnosti je znalost finančních nástrojů a schopnost tyto nástroje smysluplně, a pro svůj vlastní prospěch, používat. Pro podnikatele je na počátku nejdůležitější správně alokovat zdroje na rozjezd podnikání (vybrat si správný zdroj pro získání peněz), protože od ní se odvíjí celá jeho další finanční situace.

Orientace ve financích

Finančně gramotný podnikatel musí umět číst, analyzovat a spravovat finanční zákonitosti, které přímo ovlivňují jeho schopnost zajistit chod firmy.

Finančně gramotný podnikatel se musí umět orientovat se ve svých vlastních finančních podmínkách (umět porovnat příjmy a výdaje, aktiva a pasiva firmy, uvědomit si tok peněz), v obecných tématech z oblasti peněz a financí (chápat cenové mechanismy a základní makroekonomické ukazatele), plánovat budoucnost firmy a reagovat na životní události, které doléhají na každodenní i strategická finanční rozhodnutí a současně zahrnout a zohlednit události vyplývající ze stavu ekonomiky podniku.

Finančně gramotný podnikatel si musí plně uvědomovat odpovědnost za své či firemní finance. Pokud sám sebe podnikatel nepokládá za odborníka přes finance, je lepší, když si vezme na pomoc nezávislého – a prověřeného – odborníka.

Roviny finanční gramotnosti u podnikatele

Finančně gramotný podnikatel

  • má představu o tom, kolik má aktuálně k dispozici vlastních peněz (jak pro podnikatelské, tak osobní účely),
  • si pravidelně sestavuje rozpočet podnikání i rodinný rozpočet a sleduje, jak jej dodržuje,
  • plánuje své výdaje dopředu,
  • je připraven na situaci ztráty hlavního příjmu (má dostatečné finanční rezervy pro případ, že se mu v podnikání nebude dařit nebo nebude moci podnikání dále vykonávat příklad ze zdravotních důvodů),
  • již přemýšlel o tom, čím se bude živit např. v důchodu,
  • při výběru finančních produktů (jak pro osobní potřebu, tak pro podnikání) zvažuje více nabídek, ví, podle čeho si vybírat a porovnává informace z více zdrojů,
  • má přehled o základních i komplikovanějších finančních produktech a je si vědom rizik spojených s využitím finančních produktů,
  • umí vydělané peníze uvážlivě utratit, myslí na svou budoucnost a část reinvestuje zpět do dalšího rozvoje podnikání.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Nejlepší online nabí Pokud potřebujete nouzové peníze zdarma buď formou úvěru, pak jsme tu pro vás; Nabízíme úvěr za nízké úrokové sazby a žádné náklady. napište nám ještě dnes
14.12.2020 03:59 | Odpovědět
Jiří 77 Nevím jestli tohle je podrobný návod vůbec jsem nic nepochopil,naví c je to v angličtině,takž e asi mám smůlu!!
26.12.2018 11:22 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.