Už máte své peníze na podnikání od ČMZRB?

Začátek podnikání je náročný je zejména po finanční a psychické stránce. S psychickou zátěží si musíte poradit sami, s obstaráním peněz na podnikání vám může pomoci Českomoravská záruční a rozvojová banka. Využijte možnosti získat zvýhodněné úvěry na podnikání nebo bankovní záruky pro vaše podnikatelské úvěry.

REVIT

O úvěr mohou žádat

 • začínající malí podnikatelé (zaregistrovaní jako poplatníci daně z příjmu v roce podání žádosti o podporu nebo v některém ze dvou předchozích let),
 • ostatní malí podnikatelé, pokud nejsou začínajícími podnikateli a realizují projekty zvyšující zaměstnanost.

Lze získat investiční úvěr s finančním příspěvkem a provozní úvěr.

Jednomu podnikateli mohou být poskytnuty oba typy zvýhodněného úvěru, ale každý pouze jednou. Zvýhodněný úvěr je poskytován jako podpora de minimis (podpora malého rozsahu).

De minimis

Pro poskytování podpory malého rozsahu platí pravidlo, že podnikateli nesmí být v jakémkoliv tříletém zdaňovacím období poskytnuta podpora vyšší než je částka odpovídající 200 000 EUR (nebo 100 000 EUR v případě podnikání v oboru silniční dopravy).

Investiční úvěr s finančním příspěvkem

 • výše úvěru až 2 mil. Kč pro začínající malé podnikatele, pro ostatní malé podnikatele až 10 mil. Kč,
 • úvěr je bezúročný až po dobu 15 měsíců, poté je úroková sazba pevná pro začínající podnikatele ve výši 2 % p. a. po celou dobu splácení úvěru, pro ostatní malé podnikatele je výše úrokové sazby proměnlivá, v případě dosažení a udržení zvýšené zaměstnanosti činí 1 % p. a.,
 • doba splatnosti až 7 let,
 • odklad splátek jistiny úvěru až 15 měsíců.

 

Finanční příspěvek se poskytuje ve výši 10 % z čerpaného investičního úvěru. Čerpá se současně s úvěrem k úhradě faktur, kterými jsou hrazeny náklady podpořeného projektu.

Provozní úvěr

 • výše úvěru až 1 mil. Kč pro začínající podnikatele, pro ostatní malé podnikatele až 5 mil. Kč,
 • úvěr je bezúročný až po dobu 9 měsíců od data uzavření smlouvy, poté je úroková sazba pevná pro začínající podnikatele ve výši 3 % p. a. po celou dobu splácení úvěru, pro ostatní malé podnikatele je výše úrokové sazby proměnlivá, v případě dosažení a udržení zaměstnanosti činí 2 % p. a.,
 • doba splatnosti až 5 let,
 • odklad splátek jistiny úvěru až 9 měsíců,
 • úvěr je čerpán účelově k úhradě faktur.

Úvěry se mohou použít na realizaci podnikatelských záměrů v Moravskoslezském kraji.

Podání žádosti

Žádosti lze podávat v období od 2. 1. 2014 do 31. 12. 2014 a předkládá se osobně.

Formulář je k dispozici v elektronické podobě na zde.

Žádosti přijímají pobočky ČMZRB v Praze, Brně, Ostravě, Hradci Králové a Plzni.

Diskuze k článku

Přidat komentář
Nejlepší online nabí Pokud potřebujete nouzové peníze zdarma buď formou úvěru, pak jsme tu pro vás; Nabízíme úvěr za nízké úrokové sazby a žádné náklady. napište nám ještě dnes
14.12.2020 03:49 | Odpovědět

ROZJÍŽDÍTE PODNIKÁNÍ?

Balíček Můj iPodnikatel vám s tím pomůže!

Nápady na podnikání

 

Praktické návody

Přehledné e-booky vás krok po kroku provedou všemi administrativními nástrahami při rozjezdu podnikání. Nezapomenete na nic důležitého.

Informace pro podnikatele

 

Užitečné pomůcky

Online aplikace pro tvorbu podnikatelského plánu, vzory smluv a aplikace pro správu objednávek vám zjednoduší život.

Podnikatel prosperuje

 

Spousta inspirace

Každý měsíc vám dáme nové číslo e-magu Starting UP + přístup k jeho starším číslům, videím a do databáze podnikatelských nápadů.

 

Řekněte mi o Můj iPodnikatel víc

Odběr novinek

Přihlaste svůj e-mail k odběru novinek z oblasti podnikání. Neposíláme žádný spam a můžete se kdykoliv odhlásit.

Kontaktujte nás

Napište nám e-mail.

E-mail: info@ipodnikatel.cz

Nebo se s námi spojte přes sociální sítě.

Google+    Twitter     Facebook

Sledujte nás

Jsme vám všude nablízku.